Author Archives: deBanat.ro

Anunţ obţinere autorizaţie de mediu

TITAN ENERGY IMPORT-EXPORT S.R.L.cu sediul în localitatea TIMISOARA, Str.Martir Vasile Balmus, nr. 1, camera 1, sc.A, etaj 3,ap.13,jud. Timiş, anunţă intenţia de obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu codurile CAEN : 3811 (rev.2)- Colectarea deseurilor nepericuloase,3832 (rev.2)- Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 3821 (rev.2) – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase,4677 (rev.2)- Comert cu ridicata al

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC VODAFONE ROMÂNIA SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu penrtu proiectul „Conectare SITE A 972 NWE MSC VOX cu trei trasee redudante de fibră optică prin pozare subterană”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Aurel Pop, identificat prin CF nr. 442521, 445850, 446710, 446711, 449699, 441688,

Anunț comuna Jebel

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Jebel, comuna Jebel, nr. 251, județul Timiș, telefon 0256/394.500, fax 0256/394.015, e-mail: contact@primariajebel.ro, cod fiscal 5238993. 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

drept-la-replica

DREPT LA REPLICĂ BOZANKAYA

Pentru corecta informare a opiniei publice, ca urmare a materialului jurnalistic apărut în publicația Debanat.ro, la categoria „Opinii, Zâmbete amare”, la data de 28.06.2022, intitulat ”Culiţă Chiş, între PR pentru Bozankaya şi „incompetenţa vatmanilor”, reprezentanții Bozankaya solicită un drept la replică. Compania turco-germană Bozankaya a câştigat licitaţia organizată de Primăria Timişoara pentru achiziţia a 21

Anunţ Primăria Ghiroda

Anunţ privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu de 27 mp din imobilul-clădire cu destinaţia dispensar uman în vederea prestării de activități referitoare la sănătatea umană/servicii conexe actului medical, înscris in CF 403357 – Ghiroda, S.A.D. 3, situat în localitatea Giarmata-Vii, strada Infrăţirea, comuna Ghiroda, judetul Timiş, proprietate publică a comunei Ghiroda 1.Informaţii generale

Anunţ

Societatea S.C. KC TIMIS MANAGEMENT S.R.L.. cu sediul în Buziaș, Str. Gării, nr. 72, CUI RO 12930074, J35/332/2000, Tel/Fax: 0752249894, face public demersurile obțineri avizelor, acordurilor și autorizației de construcție pentru investiția „CONSTRUIRE CONDUCTA ALIMENTARE APA PENTRU AMENAJARE SISTEM DE IRIGAȚII S= 900 HA LA EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ S.C. KC TIMIS MANAGEMENT S.R.L.” in Localitatea Racovița,

Anunţ

Societatea S.C. KC TIMIS MANAGEMENT S.R.L.. cu sediul în Buziaș, Str. Gării, nr. 72, CUI RO 12930074, J35/332/2000, Tel/Fax: 0752249894, face public demersurile obțineri avizelor, acordurilor și autorizației de construcție pentru investiția „CONSTRUIRE CONDUCTA ALIMENTARE APA PENTRU AMENAJARE SISTEM DE IRIGAȚII S= 900 HA LA EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ S.C. KC TIMIS MANAGEMENT S.R.L.” in Localitatea Racovița,

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

ORAŞ CIACOVA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Înfiinţare distribuiţie gaze naturale în Oraşul Ciacova, comuna Liebling, comuna Jebel şi comuna Ghilad, judeţ Timiş”, propus a fi amplasat in UAT Liebling, UAT Jebel, UAT Ghilad şi UAT Ciacova, jud. Timiş Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate

Anunţ Primăria Ghiroda

Anunţ privind vânzarea, prin licitaţie publică, a unui imobil-teren, înscris în CF nr. 411368, în suprafaţă de 521 mp, domeniul privat al comunei Ghiroda, situat în comuna Ghiroda, judeţul Timiş. 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria

Lumina de Pasti

Hristos a înviat! Sărbători luminate să aveţi!

Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă şi în această perioadă de cumpănă lumină în suflet, alinare, speranţă şi multă sănătate. Şi cum Sfintele Paşti simbolizează biruinţa Vieţii asupra Morţii, a Binelui asupra Răului, a Păcii asupra Războiului, fie ca această sărbătoare să fie ultima pe care o trăim în astfel de

Anunţ angajare

Unitatea administrativ teritorială Comuna Jebel, cu sediul în comuna Jebel, str. Principală, nr. 251, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 1 post muncitor calificat (tractorist-buldoexcavatorist], 1 post muncitor calificat (zidar), 1 post muncitor necalificat conform H.G. nr. 286 / 23.03.2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a

La mulţi ani, 2022!

A mai trecut un an, pe care cu toţii vom încerca să-l uităm cât mai repede. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi şi în acest an! Vă dorim un An Nou plin de bucurii și de realizări de tot felul. Să aveți parte de fericire și foarte multă sănătate, iar în anul

Mesajul de Crăciun al Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2021 Dragi confrați întru preoție, iubiți frați și surori în Cristos! O parte din mesajul meu de Crăciun de anul acesta îl voi exprima sub formă de rugăciune. Izvor veșnic de reînnoire a vieții noastre este mesajul Crăciunului, modul în care Isus a venit în această lume. Încă timp

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2021 – Preasfinţitul Alexandru Mesian

ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeu și grația Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Român Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler și iubitului popor credincios har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Isus Cristos „Și Cuvântul trup s-a făcut și a locuit între noi…” (In 1,14) Iubiți frați întru preoție,

craciun fericit

Crăciun fericit!

De Sărbătoarea Crăciunului vă dorim să aveți parte de gânduri bune, bucurie, căldură în suflet și armonie, linişte şi foarte multă sănătate alături de cei dragi! Noi, cei de la deBanat.ro, vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim s-aveți parte de cele mai frumoase sărbători cu putinţă în această perioadă mai delicată pe

Anunţ public

S.C.REAL REISE TRANSPORT SRL, cu sediul social in București, b-dul Ferdinand I, nr.58 , sc. A, ap.14 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu Cod CAEN: 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate,-activitate ce se va desfasura temporar la punctul de lucru din b-dul Eroilor 30-40 – Timişoara.

Anunţ Primăria Ghiroda

Anunţ privind concesionarea, prin licitaţie publică a unui număr de trei imobile-terenuri, proprietate privată a comunei Ghiroda: Lot I – imobil-teren înscris în C.F. nr. 410952, în suprafaţă de 3.500 mp – construire spaţii pentru prestarea de servicii IT (HUB IT); Lot II – imobil-teren înscris în C.F. nr. 410951, în suprafaţă de 3.500 mp

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Lansarea licitaţiei de proiecte culturale (sesiunea a I-a) în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Comuna Ghiroda pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă: Comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, Ghiroda, judeţul Timiş, cod fiscal 5517220, tel. 0256205201, fax

Anunţ închiriere Ghiroda

Anunt privind inchirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu de 12 mp, înscris în CF 404933, situat pe strada Victoria în parcarea din faţa spaţiului comercial aparţinând S.C.CONSUMCOOP TIMISOARA S.R.L. localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, judeţul Timiş în vederea amplasării unei rulote comerciale mobile 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscal,

Anunt privind închirierea unui spaţiu de 59,05 mp din imobilul-clădire cu destinaţia dispensar uman, în vederea prestării de servicii farmaceutice, înscris in CF 410347 – C1,situat în localitatea Ghiroda, strada Victoria, nr. 71, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, proprietate publică a comunei Ghiroda

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria comunei Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, cod 307200, jud Timis, telefon 0256/205201;0256/219193, fax 0256/287406, e-mail: achiziţii.publice@primariaghiroda.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în

Top