Arhiva pentru eticheta: anunt

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA GHIRODA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare prin înlocuire a rețelei de canalizare menajeră de pe strada Viorelelor, loc. Giarmata Vii, comuna Ghiroda”, propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, strada Viorelelor, FN,

Programul de lucrări al SDM în ziua de 2 februarie 2024

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 02.02.2024, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: În caz de timp nefavorabil, lucrările de asfaltare vor fi sistate.

Anunţ în media

SN AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA “TRAIAN VUIA” SA cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiş, anunţă Licitaţia Publică Deschisă, pentru închirierea a două spaţii cu destinaţia “FOOD COURT” situate în zona securizată a noului Terminal de Plecări Curse Externe, la etajul 1 – Lotul 1 şi Lotul 2. Licitaţia va avea loc

Lansare proiect Ghiroda

Promotorul de proiect Primăria Ghiroda, anunță lansarea proiectului “Energy efficiency in people’s lives in Ghiroda community”. Proiectul în valoare de 140 290 Euro beneficiază de un grant în valoare de 119 240 Euro oferit de Norvegia prin Granturi SEE în cadrul Programului pentru Energie în România, Apelul de proiecte: Increased knowledge on renewable energy, energy efficiency

Anunţ licitaţie publică

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. A. Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în calitate de administrator judiciar al societății Hațegana Prod Impex SRL – în reorganizare, cu sediul in oraș Hațeg, str. Horea, nr. 22, jud. Hunedoara, J20/1771/2005, CUI 18136979, in dosarul nr. 3717/97/2014, al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea prin licitație

Anunţ în media

SN AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA “TRAIAN VUIA” SA, cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiş, anunţă Licitaţia Publică Deschisă, pentru închirierea unui spaţiu cu destinaţia “COMERCIALIZARE MĂRFURI NEALIMENTARE ÎN REGIM DUTY PAID” situat în zona securizată a noului Terminal de Plecări Curse Externe. Licitaţia va avea loc în data de 31.01.2024, ora

Anunț public Primăria Ghiroda

COMUNA GHIRODA, titular al planului “Elaborare PUZ -Baza sportivă “Șoimii” – zona 1”, propus a fi amplasat în localitatea Ghiroda, C.F. Nr. 411170, jud. Timiș, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare

Programul de lucrări al SDM în ziua de 18 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 18.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ – Așternere piatră spartă, montat bordură rigolă,

Programul de lucrări al SDM în ziua de 9 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 09.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ – Șef formație FIȚ – Așternere piatră

Programul de lucrări al SDM în ziua de 8 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 08.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ. – Așternere piatră spartă și montat bordură

Programul de lucrări al SDM în ziua de 7 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 07.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ. – Așternere piatră spartă și montat bordură

Programul de lucrări al SDM în ziua de 6 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 06.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ. – Așternere piatră spartă și montat bordură

Programul de lucrări al SDM în ziua de 5 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 05.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ. – Canalizație tehnică și așternere balast și

Programul de lucrări al SDM în ziua de 4 decembrie 2023

Societatea Drumuri Municipale (SDM) face cunoscut programul zilei de 04.12.2023, unde se vor executa reparaţii şi lucrări de întreţinere (formaţii de lucru şi străzile respective). LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A STRĂZILOR, ALEILOR, TROTUARELOR, PODURILOR, PASAJELOR, PASARELELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA: INVESTIȚII: MODERNIZARE STRĂZI: XENOPOL, BANUL SEVERINULUI, ADAM MICKIEWICZ. – Canalizație tehnică și așternere balast și

Anunț lansare procedura competitiva pentru achizitie echipamente specifice activitatii, in cadrul proiectului „Cresterea competitivitatii societatii MIORITA VERDE SRL”, Cod SMIS: 134330

Informatii generale: Denumire Beneficiar: societatea MIORITA VERDE SRL Adresa sediu social: Municipiul Timisoara, Str. SIMION BARNUTIU nr. 13, BIROUL 3, CAMERA 2, ETAJ 3, judetul Timis, cod postal 300133, România CUI: 37504864, Nr.Ord. Registru Comertului: J35/1619/2017 Persoana de contact: TIBERU TURAK, administrator/ reprezentant legal proiect Telefon: 0741589494, E-mail: contact@mioritaverde.ro Modalitate de comunicare: telefon, e-mail, posta.

Anunţ public

Primăria Comunei Dumbrăviţa cu sediul în Dumbrăviţa, str. Petofi Şandor, nr.31, CIF 4663480, reprezentată prin domnul Horia-Grigore Bugarin, în calitate de primar, anunţă publicul interesat că a fost emisă Autorizaţia de Construire cu numărul 257 din 30.10.2023 pentru obiectivul de investiţii: “Construire trotuare si accese”.

SDM solicită restricţii temporare de circulaţie pe trei artere din Timişoara

SDM  a solicitat Primăriei Timişoara, Poliţiei Rutiere şi Comisiei de circulaţie restricţii temporare de circulaţie pe trei tronsoane de drumuri din oraş. Cele trei solicitări sunt: “În urma discuțiilor cu Primăria Timișoara, în vederea scurtării termenului de executare a lucrărilor pe B-dul Iuliu Maniu (frezare/așternere covor asfaltic), vă rugăm să aprobați instituirea restricțiilor de circulație

Anunţ Primăria Ghiroda

Anunţ privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) în suprafaţă de 3.266 mp cu destinaţia construire de spaţii pentru birouri/servicii întreţinere aparatură medicală, înscris în CF nr. 411636 loc. Ghiroda, judeţul Timiş 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE ŞI A TABELELOR PARCELARE

Unitatea Administrativ Teritorială NIŢCHIDORF, Județul Timiș, anunță publicarea planurilor parcelare si a tabelelor parcelare intocmite la nivelul UAT Niţchidorf la sediul Primăriei Niţchidorf, pe pagina de internet a Primăriei Niţchidorf (https://www.primarianitchidorf.ro), conform art. 40, alin. (7) și (8) din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare

Anunţ Primăria Ghiroda

Anunţ privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu de 75,6 mp pentru activități de depozitare, de distribuție şi desfacere, înscris in CF 405741-C2-U1 – Ghiroda, situat în localitatea Giarmata-Vii, strada Infrăţirea, Nr. 93, Et. P, Ap. SAD 1, comuna Ghiroda, judetul Timiş, proprietate privată a comunei Ghiroda 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special

Top