Arhiva pentru eticheta: leonardo da vinci

Finantare alternativa la fondurile structurale pentru educatie – Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci are ca obiective sprijinirea participanţilor în cadrul activităţilor de formare iniţială şi continuă, pentru a dobândi şi folosi cunoştinţe, deprinderi şi calificări, în vederea facilitării dezvoltării personale și mărirea atractivității educaţiei şi formării profesionale, precum şi a mobilităţii, pentru angajatori şi persoane şi facilitarea mobilității cursanţilor care lucrează.

Top