Universitatea Politehnica Timișoara sărbătorește 100 de ani de la inaugurarea primei clădiri, cea a Facultății de Mecanică. Cum arată viitorul/FOTO

Anul 2023 aduce, alături de alte evenimente, și sărbătorirea a 100 de ani de la inaugurarea primei clădiri a Școlii Politehnice timișorene, cea a Facultatății de Mecanică, o clădire emblematică, atât prin stilul arhitectural, cât mai ales prin funcția pe care a îndeplinit-o. Astfel, 11 noiembrie 2023 este ziua în care a fost înființat Campusul Universitar Timișoara.

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domneşte într-însa”, spunea Regele Ferdinand.
Încă din 1917, o delegație a Primăriei Timișoara s-a aflat la Ministerul Instrucțiunii Publice de la Budapesta, pentru a discuta și elabora proiectul de înființare a Școlii Politehnice la Timișoara. În ședința respectivă, care a avut loc la 23 noiembrie 1917, delegația timișoreană a prezentat un plan realist de susținere a noii instituții universitare. Municipiul Timișoara se angaja să acorde gratuit, pentru construirea viitoarelor clădiri ale Politehnicii, un teren de 8 hectare pe malul stâng al Begăi, să susțină financiar noua instituției, să amenajeze clădirea unei școli pentru începerea cursurilor, să cumpere cazarma „Franz Joseph” pentru nevoile Politehnicii, să asigure locuințe pentru corpul profesoral și să amenajeze un cămin pentru studenți. Din păcate, aceste promisiuni nu au mai ajuns să fie onorate.
Ulterior, după Unire și alipirea Banatului la România, primarul Timișoarei, Stan Vidrighin, unul dintre cei mai aprigi susținători ai înființării unei instituții de învățământ superior în orașul de pe Bega, adresează un memoriu Consiliului Dirigent de la Cluj prin care susține necesitatea înființării Politehnicii timișorene, precizând și contribuția pe care orașul o va aduce în acest sens: acordarea gratuită a unui teren de 8 hectare care va fi mărit ulterior, amenajarea drumurilor de acces la acest teren, a canalelor de scurgere, a conductelor de apă și a electricității, o subvenție de două milioane de lei, amenajarea unei clădiri pentru funcționarea provizorie a cursurilor până la construirea unui edificiu propriu, totalul cheltuielilor pe care Primăria Timișoara se angaja să le acopere ridicându-se la peste 12 milioane de lei.
Primul an al Școlii Politehnice din Timișoara a început cu 117 studenți (89 în anul întâi și 28 în anul pregătitor), în localul unei foste școli (aflată în prezent pe strada Bocșa nr. 6 și aparținând Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului). Cantina funcționa în vechiul club nautic „Regata” (clădire aparținând astăzi Facultății de Construcții), iar pentru cazare, administrația orașului nu a putut oferi decât o închisoare militară dezafectată, pe actuala stradă Popa Șapcă. Încăperile văruite în alb, cu geamuri mici, ar fi părut dezagreabile pentru tinerii studenți, dacă o familie de învățători, care preluase administrația noului așezământ, nu ar fi încercat să creeze acolo măcar o parte din căldura unui cămin adevărat.
Primul an universitar în Timișoara a reprezentat, în ciuda tuturor greutăților, cea mai vie dovadă a potențialului spiritual și material al orașului, dovada că poate susține o Politehnică și că aceasta este absolut necesară pentru viitorul provinciei și al țării.
Rectorul Victor Vâlcovici, venit în 1921, a avut dificila misiune de a continua opera începută de Traian Lalescu și de a construi, practic aproape de la zero, noua școală. În vastul plan pe care l-a pus la punct pentru dezvoltarea școlii și-a stabilit ca priorități: construirea unui local propriu; alcătuirea unui corp profesoral la înălțimea misiunii; organizarea și înzestrarea laboratoarelor pe măsura unei Politehnici.
Prima și poate cea mai stringentă problemă a fost, în 1921, realizarea unui local propriu al Școlii Politehnice. După o documentare temeinică în mari universități din Europa, alături de Victor Vlad și Duiliu Marcu, susține ideea unei structuri pavilionare ca fiind cea mai practică pentru scopurile urmărite. Victor Vlad a militat pentru crearea unei cetăți universitare în Timișoara, care să grupeze toate edificiile necesare pregătirii forțelor tehnice multă vreme. În acest sens a conceput un proiect de ansamblu, adecvat cerințelor imediate și de perspectivă, cuprinzând zece pavilioane care să îndeplinească exigențele de instruire.
În 1922, Ministerul Lucrărilor Publice, care pe vremea aceea avea tutela Şcolii Politehnice, a hotărât să execute la Timişoara o clădire în care să se instaleze cea dintâi secţie a noii Şcoli Politehnice, anume secţia de mecanică. Lucrările vor fi realizate sub conducerea arhitectului Duiliu Marcu, într-un stil neo-românesc ce e admirat și astăzi pentru calitățile sale artistice și arhitecturale.
La 11 noiembrie 1923 se inaugurează „Pavilionul Mecanic”, prima clădire proprie Şcolii Politehnice, construită pe Bd. Mihai Viteazu, pe terenul atribuit de Primărie.
În toamna anului 1927, noul local al căminului Politehnicii şi-a putut primi oaspeţii. Căminul a fost realizat, ca şi pavilionul Facultăţii de Mecanică, în conformitate cu planul de ansamblu conceput de arh. Duiliu Marcu, fiind singurul construit, din cele 4 propuse, după planurile autorului.
În 1930 se finalizează clădirea ce adăposteşte cantina, situată alături de cămin, în aceeaşi incintă. Realizată după proiectul arh. Duiliu Marcu, aceasta cuprinde o sală de 13 x 26 m, unde pot lua masa 450 studenţi. Folosind aceleaşi materiale, cărămida aparentă şi praful de piatră, arhitectul Duiliu Marcu, reuşeşte să creeze un ansamblu armonios, chiar şi cu cele doar trei clădiri realizate din amplul său proiect.
Ulterior, baza materială a Politehnicii timișorene se dezvoltă în ritm alert, ajungând în prezent la 100 de imobile ce stau mărturie a tuturor evenimentelor din ultima sută de ani și care constituie un patrimoniu neprețuit nu doar al universității, ci al întregului oraș.
În timp însă, Timișoara s-a schimbat, iar la dezvoltarea modernă a orașului o contribuție esențială a adus-o Politehnica. Acum, la 100 de ani de la edificarea primei clădiri a Campusului Universitar Timișoara, studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism a UPT vin cu o nouă viziune – Campus UPT 2045 – de dezvoltare a acestuia, în ton cu vremurile de azi.
Istoria Școlii Politehnice timișorene este scrisă și prin aportul renumitului grădinar Wilhelm Muhle și a fiului său Arpad, cei care aprovizionau cu flori familile regale ale Europei din acele vremuri. Acesta avea să doneze Școlii Politehnice, la înfințare, un teren ce făcea parte din parcul și grădinile din proximitatea casei sale, aflată și acum într-o formă deformată față de original, la intersecția străzilor Babeș și Mihai Viteazul. Grădinile donate erau cele aflate între curtea casei grădinarului și drumul ce mergea paralel cu malurile principalului braț al canalului Bega. Acesta este terenul prin care arhitectul Duiliu Marcu, la începutul anilor 1920, propunea un ansamblu impresionant de clădiri în stil neo-românesc cu influențe regionale, și un parc ce s-a păstrat până în zilele noastre în preajma Corpului A al Facultății de Mecanică,
Cum arată viziunea viitorului

Campusul actual al facultăților Universității Politehnica Timișoara poate fi regândit ca un parc tematic ce se leagă de istoria unor grădini și a spiritului timișorean de la începutul secolului XX, ce a pus bazele învățământului politehnist.
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara a găzduit, recent, vernisajul expoziției de prezentare a proiectelor realizate de studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism (FAUT). Proiectul intitulat „Campus UPT 2045”, realizat pe parcursul semestrului 2 al anului 2021-2022, a presupus participarea studenților FAUT la un proces de co-creare împreună cu colegii lor și personalul didactic, a cărui rezultat oferă o primă viziune de dezvoltare a campusului Universității Politehnica pentru următorii ani. Scanarea proiectelor vechi realizate pentru campus, arhivarea acestora, precum și planșele originale pe care s-a lucrat a fost un prim pas, realizat de către studenții anului 2 în cadrul practicilor de vară din ultimii ani. Subiectul a fost tratat în activitățile de predare și cercetare ale atelierelor de urbanism, arhitectură peisajeră și restaurare aferente anului 5 de studii.
Rezultatele oferă o perspectivă amplă asupra posibilităților pe care le are UPT pentru a-și coordona dezvoltarea infrastructurii, de la nivelul întregului campus până la clădirile sale de patrimoniu. Toate propunerile iau în considerare, totuși, necesitatea de cooperare cu toți cei care pot sprijini acest demers, arătând că o Universitate Politehnică puternică este fundamentul solid pentru un oraș și o regiune puternică.
Proiectul de urbanism stabilește două direcții transversale fundamentale prin temele „smart” și „verde” necesare a fi aplicate fiecărei propuneri. Propunerile vizează intervenții de la nivelul întregului campus reunit, inclusiv zona căminelor, practic întregul areal între Bulevardul Mihai Viteazu și Strada Daliei, pentru a detalia apoi intervenția pe cvartalul delimitat de străzile Mihai Viteazu, Traian Lalescu, Victor Babeș și Bd. Vasile Pârvan, cu includerea infrastructurilor UPT până la strada Petre Râmneanțu și intervenții de detaliu pentru creșterea calității spațiilor publice. Studenții au abordat trei scenarii distincte.
Primul dintre acestea abordează situația în care prezența studenților în campusul universitar este restrânsă, având în vedere funcționarea în sistem hibrid și presupune inclusiv o renunțare la elementele construite improprii în raport cu clădirile valoroase din perspectivă patrimonială, cu investiții minime.
Al doilea scenariu abordează situația păstrării parametrilor actuali din punct de vedere al numărului de studenți, așadar o mai bună utilizare a infrastructurii existente și a spațiilor publice, evidențiind posibilitățile de utilizare a tuturor spațiilor în limitele infrastructurii actuale.
Scenariul al treilea abordează situația creșterii numărului de studenți și introducerea unor facilități utile pentru comunitate, cu intervențiile cele mai ample în acest scenariu, mizând pe o dezvoltare smart și sustenabilă în limitele potențialului maxim de creștere a infrastructurii.
Proiectul de Peisagistică este gândit în relație cu proiectul de urbanism, în ideea de a transforma campusul într-un campus pentru sec. XXI (luând în considerare poziția centrală în oraș și conexiunile de care dispune pe toate direcțiile). Proiectul este privit ca un posibil vector de imagine pentru ceea ce ar putea să devină Campusul într-un viitor nu prea îndepărtat. Aleea Studenților, acolo unde sunt realizate propunerile, este de fapt „inima” Campusului și poate cel mai potrivit loc pentru a transmite spiritul UPT. Și în acest caz au rezultat trei soluții. Prima dintre acestea, „Parcul studenților”, oferă o soluție atentă la folosirea caracteristicilor existente, putând fi implementată total sau parțial. A doua propunere, „Schimbare – Meta Ballo”, propune o soluție atentă la componenta socială printr-o abordare ecologică, ludică și radicală. A treia propunere este „Continuitate” și propune o strategie intermediară ca scenariu, cu accent pe potențialul social al aleii.
Buzunarele sunt tratate diferit, ceea ce face ca soluția să poată fi implementată parțial în oricare dintre scenariile soluției proiectului de urbanism.
Proiectul de Restaurare abordează Cantina MV, o clădire de patrimoniu aflată pe Lista Monumentelor Istorice. Având în vedere că Facultatea de Arhitectură și Urbanism a primit în administrarea ei o mare parte din clădire în anul 2021, tema de față și-a propus să studieze felul cum aceasta se poate recupera, conserva și transforma într-un centru de competențe în inovare, cercetare și promovare a facultății. Scopul este de ridicare a standardelor spațiilor de învățământ prin recuperarea și modernizarea fondului construit existent, oferind astfel o nouă viziune privind procesul educațional, mult mai atent calibrată la dinamica socială și culturală a regiunii. Astfel, clădirea cantinei poate deveni o clădire pilot și, în același timp, model pentru procesul de transformare a campusului conform principiilor Noului Bauhaus European. La demisol este propusă o cantină/fast-food, ca spațiu de coagulare a întregului mediu universitar. La parter și mansardă fiecare echipă de studenți a propus modalități diferite de utilizare a spațiului, iar la mansardă sunt propuse spații destinate FAUT, în special activităților de cercetare din programele de master și doctorat, completate de alte activități specifice unui Centru de Competențe.
La vernisajul expoziției, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a declarat că „e important să avem o strategie de dezvoltare pe termen lung a campusului universitar. Chiar dacă proiectul final va mai suferi unele modificări, el reflect vibe-ul actual al Politehnicii”.
Expoziția poate fi vizitată până în data de 13 ianuarie 2023, în holul central al Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara.

Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Colterm

Colterm dă mai multă căldură pentru timișoreni. Se închide o casierie

Societatea Colterm a anunțat că va furniza timișorenilor energie termică la o temperatură mai ridicată, având în vedere vremea rece prognozată. De duminică, caloriferele ar trebui să fie mai calde Colterm a anunțat că, având în vedere prognozata scădere a temperaturilor din perioada următoare, începând de duminică, 5 februarie, va crește parametrii de furnizare a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Colterm dă mai multă căldură pentru timișoreni. Se închide o casierie
WINTER SALE 2023
WINTER SALE 2023

Politica vezi arhiva Politica

primaria timisoara

Și consilierii locali liberali de Timișoara anunță că se sacrifică și votează bugetul ”pentru bunul mers al orașului”

Așa cum debanat.ro relata încă de dimineață, nemulțumirea legată de modul în care se va vota, joi, bugetul Timișoarei este destul de mare. Iată că și liberalii din Consiliul Local spun că sunt nemulțumiți, dar că merg înainte cu votul „pro” buget. Într-o poziție semnată ”Grupul PNL din Consiliul Local Timișoara”, suntem anunțați că, de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Și consilierii locali liberali de Timișoara anunță că se sacrifică și votează bugetul ”pentru bunul mers al orașului”
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Lugojul continuă să impresioneze, victorie rapidă cu Clujul

La nici 48 de ore de la victoria dramatică din Belgia, la Beveren în Challenge Cup, fetele de la CSM Lugoj au revenit pe teren, de această dată în campionat, unde au întâlnit U Cluj. Partida a fost la discreţia bănăţencelor care s-au impus aşteptat şi categoric. A fost 3-0, pe seturi 25-13, 25-18, 25-18,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Lugojul continuă să impresioneze, victorie rapidă cu Clujul
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

La „vânătoare” de nesimţiţi care parchează pe spaţiul verde sau trotuare

Acțiune fulger pentru depistarea conducătorilor auto care parchează pe spații verzi, trotuare și piste de biciclete. S-au dat zeci de amenzi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat, în cursul de ieri, o acțiune fulger pentru luarea măsurilor legale în cazul conducătorilor auto care opresc sau staționează neregulamentar pe spații verzi, trotuare, zone...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La „vânătoare” de nesimţiţi care parchează pe spaţiul verde sau trotuare

Economic vezi arhiva Economic

Centru de Colectare prin Aport Voluntar la Biled. Ce înseamnă această investiţie prin PNRR

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri (ADID) Timiş a atras aproape opt milioane de euro pentru realizarea a zece centre de colectare cu aport voluntar (CAV) în tot atâtea localităţi din judeţ. Unul dintre aceste centre va fi ridicat la Biled şi va deservi şi comunele din jur. Valoarea unui singur centru este de 780. 000...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Centru de Colectare prin Aport Voluntar la Biled. Ce înseamnă această investiţie prin PNRR

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Drumarii au avut de lucru și în noaptea de vineri spre sâmbătă. Sute de utilaje s-au aflat pe teren și au lucrat la curățarea drumurilor naționale și a autostrăzii. Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat că de vineri de la ora 22:30 până sâmbătă la ora 5:30 pe drumurile naționale și autostrăzile din...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Sute de utilaje au intervenit pentru curățarea drumurilor naționale din zona de vest a României/VIDEO
Societatea Colterm a anunțat că va furniza timișorenilor energie termică la o temperatură mai ridicată, având în vedere vremea rece prognozată. De duminică, caloriferele ar trebui să fie mai calde Colterm a anunțat că, având în vedere prognozata scădere a temperaturilor din perioada următoare, începând de duminică, 5 februarie, va crește parametrii de furnizare a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Colterm dă mai multă căldură pentru timișoreni. Se închide o casierie
Viitoarea bază sportivă din zona Mircea cel Bătrân are acum asigurată finanțarea pentru ridicare, a anunțat viceprimarul Cosmin Tabără. Acum poate începe demolarea vechilor clădiri dezafectate. ”În cadrul ședinței de Consiliu Local au fost aprobați noi indicatori financiari pentru această bază, o actualizare a sumei. Săptămână trecută, am obținut autorizația de demolare a acelor construcții...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bani în buget pentru baza sportivă Mircea cel Bătrân. Poate începe demolarea clădirilor dezafectate
Consiliul Local Timişoara a fost convocat pentru o şedinţă extraordinară pentru marţi,7 februarie, într-o problemă care ţine de Colterm. Convocarea a fost făcută de consiliera Pro România, Roxana Iliescu, care a primit o replică foarte dură de la viceprimarul Ruben Laţcău. Dacă luni, 6 februarie, Consiliul Local Timişoara se va reuni, de la ora 10.00,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Plen al CL Timişoara în problema Colterm convocat de consiliera Roxana Iliescu. Replică acidă a viceprimarului Ruben Laţcău/Update. Iliescu contraatacă
Acțiune fulger pentru depistarea conducătorilor auto care parchează pe spații verzi, trotuare și piste de biciclete. S-au dat zeci de amenzi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat, în cursul de ieri, o acțiune fulger pentru luarea măsurilor legale în cazul conducătorilor auto care opresc sau staționează neregulamentar pe spații verzi, trotuare, zone...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La „vânătoare” de nesimţiţi care parchează pe spaţiul verde sau trotuare
Primăria Timişoara a câștigat o finanțare europeană pentru instalarea primelor 100 de insule de colectare selectivă a deșeurilor în oraş. Prin această investiţie, 20.000 de familii vor avea un sistem modern unde să depună deşeurile. Fiecare insulă are capacitate de colectare pentru 200 de apartamente, arată primarul Dominic Fritz. “Asta înseamnă că 20.000 de familii...
Citeşte tot articolul Citeste articolul 100 de insule de colectare selectivă a deşeurilor în Timişoara, printr-o finanţare europeană
Top