Arhiva pentru eticheta: juridice

Concluziile scrise

Atât în materie civilă, cât și în materie penală, codurile de procedură prevăd în principiu facultatea părților participante la proces de a-și consemna în scris concluziile finale prezentate oral cu ocazia susținerii fondului cauzei și de a le depune la dosarul cauzei sub forma unui înscris denumit concluzii scrise.

Cererea de interventie

Interesul față de soarta unui proces ce se poartă între alte două părți se poate manifesta printr-o cerere de intervenție în respectiva cauză. Este de la sine înțeles faptul că o asemenea cerere este reglementată doar în cauzele guvernate de legea procedurală civilă și este condiționată de existența motivată a unui interes în sensul juridic al cuvântului.

Top