Arhiva pentru eticheta: dan surianu

Concluziile scrise

Atât în materie civilă, cât și în materie penală, codurile de procedură prevăd în principiu facultatea părților participante la proces de a-și consemna în scris concluziile finale prezentate oral cu ocazia susținerii fondului cauzei și de a le depune la dosarul cauzei sub forma unui înscris denumit concluzii scrise.

Excepția de nelegalitate din legea contenciosului administrativ

O procedură specială prevăzută în legea contenciosului administrativ poate reprezenta în multe cazuri ce gravitează în jurul unor acte administrative unilaterale cu caracter individual, emise de diferitele organe îndrituite cu o astfel de activitate, singura portiță de rezolvare a litigiului prin înlăturarea actului administrativ incident în cauză indiferent de data emiterii acestuia.

Durata proceselor

Dosare finalizate irevocabil în ani de zile, luni de aşteptare de la deschiderea unui proces până la primul termen de judecată, perioade foarte lungi între termenele de judecată (şi lista poate continua) sunt perspectivele pe care fiecare le trăieşte în cazul în care doreşte să deschidă o acţiune în justiţie sau dacă este supus unei proceduri judiciare.

Vacanta judecatoreasca

Am ales să tratez un subiect cald, de sezon, în principal datorită faptului că această instituţie este înţeleasă de multe ori greşit, existând în rândul justiţiabililor reprezentarea eronată a faptului că, în intervalul 1 iulie- 1 septembrie, orice activitate jurisdicţională ar fi suspendată.

Concilierea directa, etapa prealabila necesara in procesele comerciale

Un aspect cât se poate de important în gestionarea unui eventual litigiu comercial având ca miză o sumă de bani sau un obiect evaluabil în bani îl constituie etapa prealabilă. Astfel, trebuie cunoscut faptul că în această materie, împrejurarea ca debitorul sau partea colitigantă nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate nu poate conduce în mod direct la deschiderea unei acţiuni în justiţie.

Proba cu expertiza

Sunt situații când, implicați fiind într-un litigiu pentru rezolvarerea anumitor probleme, este necesara administrarea probei cu expertiză, urmând ca un specialist să fie desemnat de către instanță pentru a-și exprima opinia tehnică cu privire la împrejurările cauzei ce necesită o astfel de lămurire.

Top