Author Archives: Dan Surianu, avocat

Judecarea divortului in sedinta secreta

Faptul că la judecarea unei cereri de divorț pot fi scoase la lumină anumite împrejurări din viața intimă a părților litigante, care ulterior astfel făcute publice ar putea leza imaginea acestora, respectiv ar putea îngreuna administrarea dovezilor, a determinat legiuitorul să prevadă posibilitatea judecării unor astfel de procese în camera de consiliu, în ședință secretă.

Concluziile scrise

Atât în materie civilă, cât și în materie penală, codurile de procedură prevăd în principiu facultatea părților participante la proces de a-și consemna în scris concluziile finale prezentate oral cu ocazia susținerii fondului cauzei și de a le depune la dosarul cauzei sub forma unui înscris denumit concluzii scrise.

Renuntarea la judecata

În orice moment procesual, reclamantul are dreptul să renunţe la proces punând astfel capăt acţiunii sale litigioase. Astfel, simpla solicitare de renunţare la judecată emisă de iniţiatorul demersului litigios are ca afect imediat închiderea dosarului.

Cererea reconventionala

Calitatea de pârât într-un proces nu împiedică partea reclamată să depășească limitele unei simple apărări și să treacă în ofensivă, emițând la rându-i pretenții împotriva reclamantului. Mijlocul procesual prin care se poate răsturna astfel o acțiune se numește cerere reconvențională, act care reprezintă, în fapt, petiția pe care pârâtul inițial înțelege să o formuleze împotriva reclamantului.

Reexaminarea taxei judiciare de timbru

Promovarea unei acțiuni civile în instanță implică, cu foarte puține excepții, plata unei taxe judiciare de timbru și a timbrului judiciar aferent. Aceste taxe reprezintă în fapt costul pe care statul îl percepe pentru rezolvarea pe cale judiciară a problemei deduse judecății, cuantumul taxelor judiciare de timbru fiind stabilit printr-un act normativ ce a cunoscut mai multe modificări de-a lungul timpului.

Forta majora si cazul fortuit

Atunci când discutăm de cauze exoneratoare de răspundere civilă, cel mai adesea gândul ne duce la forţa majoră şi cazul fortuit. Cele două noţiuni sunt utilizate pe scară largă mai ales în prezent, când viaţa cotidiană ne cere tuturor să încheiem anumite contracte în mod obligatoriu, negreşit aproape în fiecare convenţie întâlnind un capitol dedicat exonerării de răspundere în cazul forţei majore, respectiv în situaţii de caz fortuit.

Citarea prin publicitate

Una din problemele majore și des întâlnite în activitatea practică care aparent blochează inițierea unei acțiuni în justiție o reprezintă imposibilitatea aflării datelor de identificare actuale ale pârâtului și în special a adresei la care acesta să fie citat.

Suspendarea judecatii in caz de neprezentare la proces

Stăruința în rezolvarea unei probleme pe cale judiciară reprezintă una din condițiile necesare pronunțării unei hotărâri. Astfel, lipsa de interes din partea ambelor părți litigante, exprimată prin absența de la strigarea pricinii, este sancționată în mod obligatoriu cu suspendarea procesului dacă nu a existat anterior vreo cerere de judecare a cauzei în lipsă.

Excepția de nelegalitate din legea contenciosului administrativ

O procedură specială prevăzută în legea contenciosului administrativ poate reprezenta în multe cazuri ce gravitează în jurul unor acte administrative unilaterale cu caracter individual, emise de diferitele organe îndrituite cu o astfel de activitate, singura portiță de rezolvare a litigiului prin înlăturarea actului administrativ incident în cauză indiferent de data emiterii acestuia.

Noi dispozitii ce faciliteaza recuperarea taxei auto de poluare

Începutul de an a adus vești bune celor care vor să-și recupereze taxele auto de poluare plătite în virtutea OUG 50/2008 la prima înmatriculare în România a unor autovehicule second hand achiziționate din alte state ale UE, precum și celor care au inițiat proceduri judiciare împotriva instituției prefectului pentru a obține obligarea acesteia din urmă să înmatriculeze autovehiculele achiziționate din alte țări ale Uniunii Europene fără plata taxei de poluare.

Dreptul de portarma

În România, legiuitorul a îngrădit dreptul de portarmă, prin intermediul unor norme speciale, fiind foarte bine controlate astfel persoanele care pot deține și folosi arme letale.

Cererea de interventie

Interesul față de soarta unui proces ce se poartă între alte două părți se poate manifesta printr-o cerere de intervenție în respectiva cauză. Este de la sine înțeles faptul că o asemenea cerere este reglementată doar în cauzele guvernate de legea procedurală civilă și este condiționată de existența motivată a unui interes în sensul juridic al cuvântului.

Competente alternative in judecarea unor cauze civile

Competența teritorială a instanței în judecacrea unei pricini este dată în materie civilă în general de domiciliul pârâtului. Cu toate acestea, legea prevede anumite situații în care competența teritorială este alternativă, astfel încât reclamantul să poată opta între a alege instanța domiciliul pârâtului sau o alta, funcție de obiectul pricinii și de dispozițiile legale aplicabile în materie.

Regimul juridic al bunurilor gasite

La granița dintre reglementările civile și penale se află situațiile juridice ce au ca obiect un bun găsit. Bunaoară, dacă însușirea fără drept a unui bun găsit reprezintă infracțiune și se pedepsește conform legii, se pune problema identificării cazurilor în care o asemenea faptă nu intră în sfera de acțiune a dreptului penal, respectiv care este conduita de urmat atunci când găsim un bun aparent abandonat.

Modificari aduse contractelor de închiriere

Noul cod civil modernizează instituţional şi contractul de locaţiune (închiriere) uşurând atât urmărirea respectării obligaţiilor contractuale asumate (prin declararea caracterului de titlu executoriu al convenţiei pentru plata chiriei), cât şi redobândirea posesiei bunului închiriat după expirarea contractului, ambele în condiţiile reglementării relaţiilor convenţionale prin acte autentice (notariale) sau chiar sub semnătură privată, înregistrate la organele fiscale.

Prestatia compensatorie

Foarte frecvent după adoptarea noului cod civil şi mai ales după intrarea acestuia în vigoare, am fost solicitat să-mi exprim părerea despre cum influenţează acest act normativ relaţiile de familie deja constituite. Aşa mi-a venit ideea abordării în articolul de săptămâna aceasta a prestaţiei compensatorii, instituţionalizată prin noua lege civilă, care este aplicabilă căsătoriilor cu o durată de minimum 20 de ani ce se desfac prin divorţ.

Top