Excelența Sa József Csaba Pál, episcop de Timișoara – mesaj de Crăciun

Episcopul romano-catolic de Timișoara, Excelența Sa József Csaba Pál, a transmis mesajul de Crăciun, scrisoarea pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2018. Excelența Sa a transmis acest mesaj în română, maghiară și germană.

József Csaba Pál

Vă prezentăm mesajul Excelenței Sale József Csaba Pál:

Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului 2018

Dragi confrați în preoție,
Iubiți frați și surori în Cristos,

în majoritatea căminelor împodobim în această perioadă pomul de Crăciun și ne strângem în jurul lui, cântăm și ne rugăm în jurul lui. Ne bucurăm, fiindcă acest pom de Crăciun simbolizează viața, adevărata lumină, care a coborât printre noi. De sărbătoarea Crăciunului ni se umple inima de bucurie. Această bucurie poate să aibă mai multe motive, dar în general simțim efectul venirii lui Cristos printre noi. Desigur, am dori ca această bucurie să ne însoțească mai mult timp, nu numai până în clipa în care bradul începe să-și piardă acele, sau până când crengile se usucă complet. Dar tocmai de aceea a venit El printre noi.

Sfântul Evanghelist Ioan, al cărui simbol este vulturul care zboară la mari înălțimi, când ne dă de veste nașterea Mântuitorului, începe să descrie acest eveniment pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu: La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. (….) În el era viața și viața era lumina oamenilor (Ioan 1, 1-4). Să medităm asupra acestor cuvinte: În el era viața și viața era lumina oamenilor. Nu doar că apare o stea luminoasă, minunată la Betleem, iar după scurt timp dispare, ci în Cuvântul lui Dumnezeu era viața, în acel cuvânt, care a fost trimis de către Dumnezeu pe pământ, în el este viață, și această viață este lumina oamenilor. Mie când îmi luminează? – Mie personal îmi luminează dacă trăiesc această viață. Însă Cuvântul lui Dumnezeu luminează chiar și dacă eu nu trăiesc viața lui Isus, numai că atunci el luminează altora. Eu rămân în întuneric, în mine nu se va naște lumina. Este așa ca în cazul bicicletelor vechi: cât timp pedalez, dinamul generează curent și am lumină în fața mea. Dacă m-am oprit, am rămas în întuneric. La fel este și în viața noastră creștină. Această lumină și în general bucuria creștină nu este ca și ornamentele de Crăciun, care sunt agățate pe pom din exterior, ci ea izvorăște din interior, din adâncul sufletului nostru. Prin faptul că încep să trăiesc această Viață, mi se umple și mie viața cu lumină.

Cât de frumoasă poate deveni viața acelora care se lasă călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu! Ca și viața acelei femei tinere, care în luna noiembrie m-a oprit să-mi povestească: Părinte, eu m-am spovedit la dumneavoastră în ianuarie, iar dumneavoastră m-ați sfătuit să citesc din Sfânta Scriptură. De atunci citesc în fiecare zi din Sfânta Scriptură, și viața mea s-a schimbat. Radia de bucurie. Cumva, dragostea bunului Dumnezeu a atins-o și această Viață a început să pătrundă în viața ei. Așa se întâmplă când lumina izvorăște din interior, și nu este cauzată de succese exterioare, de exemplu bradul de Crăciun, dacă este suficient de mare, dacă este împodobit suficient de frumos sau dacă toată lumea a primit cadouri. Nu vom avea o bucurie condiționată de reușitele noastre, ci această Viață, care a fost adusă pe pământ de către Isus Cristos, va pătrunde în noi. Și acest fapt ne va umple de bucurie. Dacă încep să trăiesc această Viață, pot să privesc cu încredere și speranță în viitor. Speranța mea se naște din prezența lui Dumnezeu. Și atunci nu voi spune că va fi bine cândva, ci spun că deja acum este foarte bine și foarte frumos. De ce? – Pentru că sunt cu Dumnezeu, pentru că trăiesc viața Lui, pentru că viața Lui a pătruns în mine. În aceasta constă binele și frumosul în viața mea.

„Lumina luminează în întuneric” – spune Sfântul Evanghelist Ioan. Simțim cu toții întunericul din jurul nostru și ne dăm seama cât de amenințător poate fi. De multe ori ne și îngrijorează. De aceea este deosebit de important pentru noi toți ca să conștientizăm misiunea pe care am primit-o: Bunul Dumnezeu mi-a dăruit această viață, ca să luminez, ca să devin lumină și să pot călăuzi pe alții spre această lumină. Conștientizarea acestei misiuni ne va oferi un motiv special de bucurie.

Bucuria mea are un secret: întâlnirea. Această întâlnire nu poate fi „regizată”, nu poate fi forțată. Această întâlnire pur și simplu se întâmplă. Secretul fericirii mele este întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, din această întâlnire trăiesc. Crăciunul nu este un apogeu, ci un început plin de lumină. Isus a venit printre noi, pentru ca de acum înainte să rămână întotdeauna cu noi. De aceea Crăciunul nu înseamnă că fac acum o mulțime de lucruri bune, după care pot să mă opresc, deoarece a trecut sărbătoarea. Dimpotrivă: de Crăciun se poate întâmpla ceva cu viața noastră, după care nu mai dorim să ne întoarcem la viața de dinainte.

Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om. El ne invită. Răspunsul nostru poate fi iubirea. Dar dacă iubim cu adevărat, un zid se prăbușește în jurul inimii noastre și devenim vulnerabili. Din această cauză putem pierde foarte mult. Însă dacă nu facem acest lucru, vom rămâne în întuneric, bine protejați, dar reci, obosiți, întunecați și posomorâți. În schimb, dacă iubim, ieșim din această stare, și hrănim acea viață pe care Cristos ne-a dăruit-o.

Să descoperim această viață divină în cotidianul nostru, ca să putem deveni astfel lumină în întuneric. Amin.

Timișoara, în sărbătoarea
Nașterii Domnului, 2018.

† Iosif Csaba Pál,
episcop de Timișoara


Krisztusban szeretett Paptestvérek!
Kedves keresztény Testvéreim!

Legtöbb házban ott van a karácsonyfa, és körül álljuk, körül énekeljük, körül imádkozzuk. Örülünk neki, mert a jelképe annak, hogy az élet, az igazi világosság, közénk jött. Karácsonykor megtelik a szívünk örömmel. Sok minden összehozza ezt az örömet, de úgy általában érezzük a krisztusi eljövetel hatását. Természetesen szeretnénk, ha az örömünk nem csak addig tartana ameddig a karácsonyfának a levelei kezdnek lehullani, vagy ameddig egészen elszárad. De pontosan ezért jött el Ő közénk.

Szent János evangélista, akinek szimbóluma a magas röptű sas, amikor arról ad hírt, hogy Jézus közénk jött, az Igével kezdi leírni a karácsonyi eseményt: „az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige… Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,1-4). Elmélkedjünk ezeken a szavakon: „az Igében élet volt, és ez az élet az emberek világossága.” Nem egy csodás csillag csupán, ami megjelenik Betlehemben, és aztán eltűnik, hanem az Igében élet volt, a szóban, abban, amit Isten elküldött a földre élet van, és ez az élet világít az embereknek. Mikor világít nekem? – Ha élem ezt az életet. Ha nem élem Jézus életét, akkor is világít az Ige, de másoknak. Én sötétségben maradok, bennem nem lesz világosság. Ugyanúgy, mint a régebbi bicikliken: amikor pedálozok, a dinamó áramot fejleszt, világosság van előttem, ha leállok, akkor sötétségben vagyok. Ugyan így van a keresztény életünkben is. Ez a világosság és egyáltalán a keresztény öröm nem olyan, mint a karácsonyfán a díszek, hogy kívülről ránk akasszák, hanem belülről, az által, hogy elkezdem élni ezt az Életet, telik meg az életem világossággal.

Annyira szép az élete azoknak, akik engedik, hogy az Ige alakítsa az életüket! Mint azé a fiatal asszonyé is, aki november hónapban állított meg, hogy elmondja: atya, én januárban gyóntam magánál, maga meg azt mondta, hogy olvassak a szentírásból. Azóta én mindennap olvasok a szentírásból, és az életem megváltozott. Ragyogott az örömtől. A Jóisten megérintette valamilyen módon, és ez az élet kezdett beleköltözni az ő életébe. Ez az, amikor belülről jön a világosság, amikor nem kívülről, nem egy külső sikertől függ, például, hogy a karácsonyfa elég nagyra sikerült-e, vagy elég szépen fel van-e díszítve, mindenkinek adtunk-e ajándékot. Nem ilyen valamitől függő örömünk lesz, hanem ez az Élet, amelyet Krisztus hozott a földre, belénk költözik. És ez tesz boldoggá. Ha elkezdem élni ezt az Életet, elkezdek a jövőre is reménységgel nézni. Reményemet az Ő jelenléte táplálja. És akkor nem azt mondom, hogy majd valamikor jó lesz, hanem azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon szép már most. Miért? – Mert Istennel vagyok, mert az Ő életét élem, mert az Ő élete bennem van. Ez az, ami nagyon jó, ez az, ami nagyon szép.

„Világosság jött a sötétségbe” – mondja Szent János evangélista. Mindannyian érezzük, hogy mennyi sötétség van körülöttünk és mennyire fenyeget ez minket. Sokszor nyugtalanná is tesz. Ezért különösen is fontos, hogy mindannyian ráébredjünk a küldetésünkre: azért adta ezt az életet a Jóisten, hogy világítsak, hogy világosság legyek, hogy másokat is elvezessek erre a világosságra. Ez a küldetéstudat külön örömmel fog eltölteni.

Van egy titka a boldogságomnak, és az a titok egy találkozás. Ezt a találkozást nem lehet „megcsinálni”, nem lehet kierőltetni. Ez a találkozás megtörténik. Az én Istennel való találkozásom a titka a boldogságomnak, ebből élek. Karácsony nem a csúcs, hanem egy fénnyel teli kezdet. Eljött Jézus, hogy ettől kezdve mindig velünk legyen. Így nem az fog történni, hogy Karácsonykor egy csomó jót teszek, utána leállhatok, hiszen elmúlt a Karácsony. Pont ellenkezőleg: Karácsonykor valami történhet életünkkel, ami után már nem kívánkozunk visszatérni a régebbibe.

Isten emberré lett. Meghív minket. A válaszunk a szeretet lehet. De ha igazán, őszintén szeretünk, akkor egy fal leomlik ott a szívünk körül, és sebezhetőek leszünk. És sok mindent el is veszíthetünk. De ha ezt nem tesszük, akkor benne maradunk a sötétségben, jól védettek, de hidegek, fáradtak, sötétek, mogorvák maradunk. Ha szeretünk, kilépünk ebből, akkor tápláljuk ezt az életet, azt az életet, amit Krisztus hozott nekünk.

Fedezzük fel ezt az isteni életet a mindennapjainkban, hogy így tudjunk a sötétségben világosság lenni! Ámen.

Temesvár, 2018 karácsonyán

† Pál József Csaba,
temesvári megyéspüspök


Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt!
In Christus geliebte Brüder und Schwestern!

In den meisten Häusern wird in dieser Zeit der Weihnachtsbaum geschmückt und wir alle kommen zusammen, rings um diesen grünen Baum, singen und beten dabei. Wir freuen uns, da diese Weihnachtstanne das Leben selbst symbolisiert, das wahre Licht, das unter uns gekommen ist. An Weihnachten wird unser Herz mit Freude erfüllt. Diese Freude kann unterschiedliche Gründe haben, aber, als Christen, ist unsere Freude geprägt von der Geburt Christi mitten unter uns. Sicherlich möchten wir diese Freude so lange wie möglich im Herzen behalten, nicht nur bis der Tannenbaum seine Nadeln abschüttelt oder bis er ganz abtrocknet. Aber gerade deswegen ist Er unter uns gekommen.

Der Heilige Evangelist Johannes – dessen Symbol der Adler ist, der in den Höhen fliegt – beginnt, wenn er uns die Geburt unseres Herrn und Heilands verkündet, das Ereignis so zu beschreiben, indem er über das Wort Gottes spricht: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (….) In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen.” (Johannes 1, 1-4). Denken wir über diese Worte nach: In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es geht nicht nur um einen hellglänzenden, wunderbaren Stern, der in Betlehem erschienen ist, und nach kurzer Zeit verschwunden ist, sondern das Wort Gottes war das Leben; in diesem Wort, das Gott auf die Erde gesandt hat, in ihm ist das Leben und dieses Leben ist das wahre Licht der Menschen. Wann leuchtet dieses Licht für mich? – Für mich persönlich leuchtet dieses Licht, wenn ich dieses Leben auch wahrhaftig lebe. Aber das Wort Gottes leuchtet auch wenn ich nicht dieses Leben Jesu lebe, aber dann leuchtet es für andere. Ich bleibe im Finstern, in mir wird dieses Licht nicht geboren. Denken wir, wie es früher mit den Farrähdern war: solange wir in die Pedale treten, wird durch den Dynamo Licht geschaffen vor uns. Wenn ich stehen bleibe, dann bin ich im Dunkeln stehen geblieben. So ist es auch mit unserem christlichen Leben. Dieses Licht – ja die christliche Freude im Allgemeinen – ist nicht wie der Weihnachtsschmuck, von aussen an den Tannenbaum darangehängt, sondern dieses Licht und diese Freude kommen aus dem Inneren, aus der Tiefe unserer Seele. Dadurch, dass ich dieses Leben lebe, wird auch meine Existenz mit Licht erfüllt.

Wie schön kann doch das Leben jener Menschen sein, die sich nach dem Wort Gottes ausrichten! So wie das Leben einer jungen Frau, die mir im November begegnete und mir erzählte: Im Januar war ich bei Ihnen zur Beichte und sie gaben mir den Rat aus der Heiligen Schrift zu lesen. Seitdem lese ich täglich aus der Bibel und mein Leben hat sich verändert. Sie strahlte vor Freude. Irgendwie hat die Liebe Gottes sie berührt und diese Leben ist in ihr eigenes Leben eingetreten. So ergeht es uns, wenn das Licht aus dem Inneren kommt und nicht von äußeren Genugtuungen abhängig ist, wie zum Beispiel ob der Weihnachtsbaum gross genug ist, der Baumschmuck reich und schön genug oder ob alle beschenkt wurden. Unsere Freude wird nicht von unserem Erfolg bedingt sein, sondern das Leben, das Jesus Christus auf die Erde gebracht hat, wird auch in unser Leben eintreten. Und das wird uns mit Freude erfüllen. Wenn ich diese Leben zu leben beginne, dann kann ich mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft sehen. Die Quelle meiner Hoffnung ist nämlich die Anwesenheit Gottes. Dann denke ich nicht mehr, dass es mir im Leben irgendwann mal gut gehen wird, sondern mein Leben ist bereits jetzt gut und schön. Weshalb? Weil Gott mit mir ist, weil ich sein Leben leben darf, weil sein Leben mein Leben erfüllt hat. Das macht das Gute und Schöne in meinem Leben aus.

„Und das Licht leuchtet in der Finsternis” – sagt uns der Heilige Evangelist Johannes. Wir spüren die Finsternis um uns und wissen wie bedrohend sie sein kann. Oft bereitet sie uns auch Sorgen. Deswegen ist es für einen jeden von uns sehr wichtig, uns unserer Mission bewusst zu werden: Der liebe Gott hat mir dieses Leben geschenkt, um zu leuchten, damit ich Licht werde und auch andere zu diesem Licht hinführe. Die Verinnerlichung dieser Berufung wird uns einen ganz tiefen Grund zur Freude schenken.

Meine Freude hat aber auch ein Geheimnis: die Begegnung. Diese Begegnung kann nicht vorprogrammiert werden, kann nicht erzwungen werden. Die Begegnung findet einfach statt. Das Geheimnis meines Glücks ist meine persönliche Begegnung mit Gott, daraus lebe ich. Weihnachten ist kein Höhepunkt, sondern ein lichtreicher Anfang. Jesus ist in unsere Mitte gekommen, um von nun an für immer unter uns zu bleiben. Deswegen bedeutet Weihnachten nicht, dass ich nun eine ganze Menge guter Taten vollbringe und dann damit aufhören kann, sobald das Fest vorbei ist. Ganz im Gegenteil: zu Weihnachten kann sich unser Leben so verändern, dass wir gar nicht mehr in unser vorheriges Leben zurück wollen.

Gott ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden. Und er lädt uns ein. Unsere Antwort kann nur die Liebe sein. Wenn wir aber wahrhaftig lieben, dann stürzt eine Mauer ein, rings um unser Herz und wir werden verletzlich; deswegen können wir sehr viel verlieren. Aber wenn wir dies nicht tun, dann bleiben wir weiterhin im Dunkeln, zwar wohl beschützt, aber kalt, müde, betrübt und verdüstert. Wenn wir aber lieben, so befreien wir uns aus diesem Zustand und ernähren jenes Leben, das uns Christus geschenkt hat.

Lasst uns dieses göttliche Leben in unserem Alltag entdecken, so dass wir das Licht in die Finsternis hineintragen. Amen.

Temeswar, Weihnachten 2018

† Josef Csaba Pál,
Bischof von Temeswar

 

 

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

O singură ofertă pentru Traseul Revoluției din 1989. Urmează analiza acesteia

Primăria Timișoara va analiza în perioada următoare oferta depusă pentru proiectul „Servicii de proiectare (faza DALI) în vederea realizării obiectivului de investiții Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 în Timișoara”. Documentația va cuprinde și elaborarea conceptului curatorial și memorial pentru definirea traseului Revoluției din 1989 în Timișoara. Pentru realizarea documentației s-a înscris o singură firmă Q...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O singură ofertă pentru Traseul Revoluției din 1989. Urmează analiza acesteia
Expoziție de fluturi vii
Expoziție de fluturi vii

Politica vezi arhiva Politica

Florin Cîţu a demisionat de la şefia Senatului. Alina Gorghiu va fi preşedinte interimar/Update. Cîţu arată cu degetul spre PSD

Florin Cîțu și-a depus mandatul de preşedinte al Senatului, în timpul unei şedinţe a senatorilor PNL, convocată de Nicolae Ciucă. În locul lui, cu titlu de interimar, va fi numită senatorul de Timiş, Alina Gorghiu. În calitate de preşedinte al PNL, premierul Nicolae Ciucă a convocat în această dimineaţă o şedinţă a senatorilor liberali, prezenţa...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Florin Cîţu a demisionat de la şefia Senatului. Alina Gorghiu va fi preşedinte interimar/Update. Cîţu arată cu degetul spre PSD
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Copiii de la CSC Ghiroda au câştigat, la Constanţa, un turneu organizat de Academia Gheorghe Hagi

CSC Ghiroda, Grupa 2012, echipă antrenată de Adrian Săvoiu, a câștigat Locul 1 la Trofeul Iosif Bukkosi, turneu organizat de Academia Gheorghe Hagi.  Coordonată de pe margine, la această competiție, de antrenorul echipei de seniori Răzvan Leuca, echipa din Ghiroda a învins în finală chiar gazdele competiţiei. A fost CSC Ghiroda – Academia Gheorghe Hagi...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Copiii de la CSC Ghiroda au câştigat, la Constanţa, un turneu organizat de Academia Gheorghe Hagi
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Salariul mediu net din Timiș este în continuă creștere

Informațiile cuantificate de Direcția Regională de Statistică Timiș arată că salariul mediu net, indicatorul calculat de instituție pe baza veniturilor realizate în județ, arată că veniturile angajaților sunt în creștere. Salariul mediu net a fost la finalul lunii aprilie de 4.463 de lei, arată informațiile furnizate marți de DRS Timiș. Cel mai bine s-a câștigat...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Salariul mediu net din Timiș este în continuă creștere

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Primăria Timișoara va analiza în perioada următoare oferta depusă pentru proiectul „Servicii de proiectare (faza DALI) în vederea realizării obiectivului de investiții Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 în Timișoara”. Documentația va cuprinde și elaborarea conceptului curatorial și memorial pentru definirea traseului Revoluției din 1989 în Timișoara. Pentru realizarea documentației s-a înscris o singură firmă Q...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O singură ofertă pentru Traseul Revoluției din 1989. Urmează analiza acesteia
CSC Ghiroda, Grupa 2012, echipă antrenată de Adrian Săvoiu, a câștigat Locul 1 la Trofeul Iosif Bukkosi, turneu organizat de Academia Gheorghe Hagi.  Coordonată de pe margine, la această competiție, de antrenorul echipei de seniori Răzvan Leuca, echipa din Ghiroda a învins în finală chiar gazdele competiţiei. A fost CSC Ghiroda – Academia Gheorghe Hagi...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Copiii de la CSC Ghiroda au câştigat, la Constanţa, un turneu organizat de Academia Gheorghe Hagi
Universitatea de Vest din Timişoara, cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României, deschide în 4 iulie procesul admiterii de vară 2022. Pe internet, pe pagina special dedicată înscrierii, se află structurate informațiile complete despre cele 11 facultăți și despre Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, despre cele peste 160 de programe de studii de licență...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Universitatea de Vest din Timișoara oferă la admitere peste 5.000 de locuri, pentru mai mult de 160 de programe de studii
O nouă promoție de absolvenți se alătură celor peste 135.000 care au dus mai departe spiritul Politehnicii timișorene în cei peste 100 de ani de existență. Pentru a răsplăti o generație extraordinară, care a trecut cu succes peste perioada grea a pandemiei și a școlii online, obținând rezultate foarte bune la examenul de licență, conducerea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Universitatea Politehnica Timișoara organizează festivitate de absolvire pe stadionul Știința
Florin Cîțu și-a depus mandatul de preşedinte al Senatului, în timpul unei şedinţe a senatorilor PNL, convocată de Nicolae Ciucă. În locul lui, cu titlu de interimar, va fi numită senatorul de Timiş, Alina Gorghiu. În calitate de preşedinte al PNL, premierul Nicolae Ciucă a convocat în această dimineaţă o şedinţă a senatorilor liberali, prezenţa...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Florin Cîţu a demisionat de la şefia Senatului. Alina Gorghiu va fi preşedinte interimar/Update. Cîţu arată cu degetul spre PSD
Confruntat permanent cu distrugerea asfaltului pe drumurile aflate în administrare, Consiliul Județean Timiș vrea să amplaseze cântare pentru camioane care să înregistreze automat greutatea acestora. Toate investițiile în drumuri care vor fi realizare vor include și asemenea sisteme, încât toți cei care depășesc tonajul permis să plătească pentru aceasta. Problemele au pornit, de ani buni...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Consiliul Județean Timiș vrea să pună cântare automate pe drumurile județene afectate de camioanele care circulă cu supratonaj
Informațiile cuantificate de Direcția Regională de Statistică Timiș arată că salariul mediu net, indicatorul calculat de instituție pe baza veniturilor realizate în județ, arată că veniturile angajaților sunt în creștere. Salariul mediu net a fost la finalul lunii aprilie de 4.463 de lei, arată informațiile furnizate marți de DRS Timiș. Cel mai bine s-a câștigat...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Salariul mediu net din Timiș este în continuă creștere
Unul dintre cele mai cunoscute nume dintre investitorii care au ales Timișoara pentru a se dezvolta a sărbătorit 15 ani de prezență pe piața locală. Numărul de angajați ai companiei germane a ajuns la aproape 2000 de persoane. Bosch aniversează 15 ani de activitate pe piața românească pentru servicii externalizate și shared service, prin locația...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Unul dintre cei mai importanți investitori germani din Timișoara a sărbătorit 15 ani de prezență pe piața locală
În premieră națională, Muzeul Național al Banatului împreună cu Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române, Filiala Iași și sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizează un simpozion internațional dedicat culturii sarmaților din Eurasia. Încă din septembrie 2020, Muzeul Național al Banatului din Timișoara și-a propus organizarea unui simpozion internațional dedicat culturii sarmaților din Eurasia. Însă din...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Muzeul Național al Banatului organizează Conferința internațională „Sarmații și „ceilalți”: culturi nomadice și sedentare în Europa Centrală și de Est”
Fundația Art Encounters a decis ca pentru ediția a cincea a Bienalei, cea care va avea loc în anul în care Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii, elvețianul Adrian Notz să fie curatorul expozițiilor centrale. El va aduce un suflu nou următoarei ediții a Bienalei, care va avea loc între 19 mai și 16...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Elvețianul Adrian Notz, numit curator pentru bienala Art Encounters 2023. Evenimentele sunt programate între 19 mai și 16 iulie
Top