Zeci de posturi de director și director adjunct, scoase la concurs la școli și grădinițe din Timiș

Încep înscrierile și reînscrierile la grădiniță

Încep înscrierile și reînscrierile la grădiniță

Inspectoratul Școlar Județean Timiș organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Timiș.

Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuie să fie absolvente ale învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare și titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe o perioadă nedeterminată.

De asemenea, profesorii trebuie să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum cinci ani și calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei.

Alte condiții pentru cadrele didactice: să nu fi fost sancţionate disciplinar în ultimii doi ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră și să nu fi fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar.

De asemenea, trebuie să fie apte din punct de vedere medical și să nu fi avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie. Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă, pe platforma informatică dedicata, se face în perioada 15 septembrie 2021-26 septembrie 2021.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 15 noiembrie 2021-8 decembrie 2021.

Metodologia de concurs, cu anexele sale, fișele posturilor pentru director și pentru director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul I.Ș.J. Timiș: www.isj.tm.ro , Concurs directori și directori adjuncți 2021.

 

Lista funcțiilor vacante scoase la concurs

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ Nr. funcții director Nr. funcții director adjunct Observații
1 Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 1 3 Una dintre funcțiile de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
2 Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara 1 1
3 Colegiul Naţional „Ana Aslan” Timişoara 1 1
4 Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara 1 2
5 Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara 1 2
6 Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timişoara 1 1
7 Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timişoara 1 1
8 Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timişoara 1 2 toate funcțiile – director și directori adjuncți – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
9 Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timişoara 1 1 toate funcțiile – director și director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
10 Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
11 Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara 1 1
12 Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” Lugoj 1 1
13 Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj 1 1
14 Liceul Teoretic Buziaş 1 1
15 Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova 1 1
16 Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril Şi Metodii” Dudeştii Vechi 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
17 Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget 1 2
18 Liceul Teoretic Gătaia 1 1
19 Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc 1 2
20 Liceul Teoretic Peciu Nou 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
21 Liceul Teoretic Periam 1 1
22 Liceul Teoretic Recaş 1 1
23 Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare 1 0
24 Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
25 Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timişoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
26 Liceul Teologic Baptist Timişoara 1 0 funcția de director – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
27 Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timişoara 1 1 funcțiile de director și de director adjunct – cu respectarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Metodologie.
28 Liceul de Artă „Ion Vidu” Timişoara 1 1
29 Liceul de Arte Plastice Timişoara 1 0
30 Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timişoara 1 2
31 Liceul Waldorf Timişoara 1 1
32 Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” Timişoara 1 1
33 Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timişoara 1 1
34 Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timişoara 1 1
35 Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” Timişoara 1 1
36 Liceul Tehnologic „Electrotimiş” Timişoara 1 1
37 Liceul Tehnologic „Azur” Timişoara 1 0
38 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timişoara 1 1
39 Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” Timişoara 1 1
40 Liceul Tehnologic de Vest Timişoara 1 1
41 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara 1 1
42 Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timisoara 1 1
43 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj 1 1
44 Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte” Lugoj 1 1
45 Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled 1 0
46 Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta 1 1
47 Liceul Tehnologic Jimbolia 1 1
48 Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” Lovrin 1 1
49 Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag 1 1
50 Liceul Tehnologic „Cristofor Nako” Sânnicolau Mare 1 0
51 Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara 1 1
52 Liceul Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” Timişoara 1 1
53 Centrul Şcolar pentru Educatie Incluzivă „Dumitru Ciumageanu” Timişoara 1 1
54 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” Timişoara 1 1
55 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara 1 0
56 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Lugoj 1 1
57 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu” Recaş 1 1
58 Şcoala Profesională Specială Buziaş 1 0
59 Palatul Copiilor Timişoara 1 0  
60 Clubul Copiilor Lugoj 1 0  
61 Clubul Sportiv Şcolar „Bega” Timişoara 1 0  
62 Clubul Sportiv Şcolar Nr.1 Timişoara 1 1  
63 Clubul Sportiv Şcolar Lugoj 1 0  
64 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara 1 0  
65 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Timişoara 1 1  
66 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Timişoara 1 1  
67 Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria” Timişoara 1 1  
68 Şcoala Gimnazială Nr. 12 Timişoara 1 1  
69 Şcoala Gimnazială Nr. 13 Timişoara 1 1  
70 Şcoala Gimnazială Nr. 15 Timişoara 1 0  
71 Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timişoara 1 1  
72 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timişoara 1 1  
73 Şcoala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” Timişoara 1 1  
74 Şcoala Gimnazială Nr. 21 „Vicenţiu Babeş” Timişoara 1 1  
75 Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara 1 2  
76 Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara 1 1  
77 Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara 1 1  
78 Şcoala Gimnazială Nr. 30 Timişoara 1 3  
79 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Leonida” Timişoara 1 0  
80 Şcoala Gimnazială „Rudolf Walther” Timişoara 1 0  
81 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj 1 1
82 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lugoj 1 0
83 Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj 1 0
84 Şcoala Gimnazială Nr. 12 Măguri Lugoj 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
85 Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
86 Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
87 Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj 1 0
88 Şcoala Gimnazială Jimbolia 1 1  
89 Şcoala Gimnazială „Theodor Bucurescu” Nr. 1 Sânnicolau Mare 1 1  
90 Şcoala Gimnazială „Nestor Oprean” Nr. 2 Sânnicolau Mare 1 1 funcția de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
91 Şcoala Gimnazială Balinţ 1 0
92 Şcoala Gimnazială „Ing. Anghel Saligny” Banloc 1 0
93 Şcoala Gimnazială Beba Veche 1 0
94 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic 1 0
95 Şcoala Gimnazială Belinţ 1 0
96 Şcoala Gimnazială Bethausen 1 0
97 Şcoala Gimnazială Birda 1 0
98 Şcoala Gimnazială Bârna 1 0
99 Şcoala Gimnazială Boldur 1 0
100 Şcoala Gimnazială Brestovăţ 1 0
101 Şcoala Gimnazială Bucovăţ 1 0
102 Şcoala Gimnazială Cărpiniş 1 0
103 Şcoala Gimnazială Cenad 1 0
104 Şcoala Gimnazială Cenei 1 0
105 Şcoala Gimnazială Checea 1 0
106 Şcoala Gimnazială Chevereşu Mare 1 0
107 Şcoala Gimnazială Comloşu Mare 1 0
108 Şcoala Gimnazială Coşteiu 1 0
109 Şcoala Gimnazială Criciova 1 0
110 Şcoala Gimnazială Curtea 1 0
111 Şcoala Gimnazială Darova 1 0
112 Şcoala Gimnazială Denta 1 0
113 Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi 1 0
114 Şcoala Gimnazială Dumbrava 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
115 Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa 1 2 o funcție de director adjunct cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
116 Şcoala Gimnazială „Nicolae Groza” Fibiş 1 0
117 Şcoala Gimnazială Fârdea 1 0
118 Şcoala Gimnazială Foeni 1 0
119 Şcoala Gimnazială Gavojdia 1 0
120 Şcoala Gimnazială Ghilad 1 0
121 Şcoala Gimnazială Ghiroda 1 0
122 Şcoala Gimnazială Ghizela 1 0
123 Şcoala Gimnazială Giarmata 1 1
124 Şcoala Gimnazială Giera 1 0
125 Şcoala Gimnazială Giulvăz 1 0
126 Şcoala Gimnazială Gottlob 1 0
127 Şcoala Gimnazială Iecea Mare 1 0
128 Şcoala Gimnazială Izvin 1 0
129 Şcoala Gimnazială Jamu Mare 1 0
130 Şcoala Gimnazială „Martin Şuboni” Jebel 1 0
131 Şcoala Gimnazială Lenauheim 1 1
132 Şcoala Gimnazială Liebling 1 1
133 Şcoala Gimnazială Livezile 1 0
134 Şcoala Gimnazială „Sorin Titel” Margina 1 0
135 Şcoala Gimnazială Maşloc 1 0
136 Şcoala Gimnazială „George Gârda” Mănăştiur 1 0
137 Şcoala Gimnazială Moraviţa 1 0
138 Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă 1 1
139 Şcoala Gimnazială Niţchidorf 1 0
140 Şcoala Gimnazială Ohaba Lungă 1 0
141 Şcoala Gimnazială Orţişoara 1 1
142 Şcoala Gimnazială Iohanisfeld, Comuna Otelec 1 0
143 Şcoala Gimnazială Parţa 1 0
144 Şcoala Gimnazială Pădureni 1 0
145 Şcoala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac 1 0
146 Şcoala Gimnazială Pietroasa 1 0
147 Şcoala Gimnazială Pişchia 1 0
148 Şcoala Gimnazială Racoviţa 1 0
149 Şcoala Gimnazială Remetea Mare 1 0
150 Şcoala Gimnazială Sacoşu Turcesc 1 0
151 Şcoala Gimnazială Saravale 1 0
152 Şcoala Gimnazială Satchinez 1 1
153 Şcoala Gimnazială Săcălaz 1 1
154 Şcoala Gimnazială Sânandrei 1 1
155 Şcoala Gimnazială Sânmihaiu Român 1 1
156 Şcoala Gimnazială „Milivoi Trifunschi” Sânpetru Mare 1 0
157 Şcoala Gimnazială Şag 1 0
158 Şcoala Gimnazială Şandra 1 0
159 Şcoala Gimnazială Ştiuca 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
160 Şcoala Gimnazială Teremia Mare 1 1
161 Şcoala Gimnazială „Sorin Leia” Tomeşti 1 0
162 Şcoala Gimnazială Tomnatic 1 0
163 Şcoala Gimnazială Topolovăţu Mare 1 0
164 Şcoala Gimnazială Tormac 1 1 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (6) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
165 Şcoala Gimnazială Sudriaş, Comuna Traian Vuia 1 0
166 Şcoala Gimnazială Uivar 1 0
167 Şcoala Gimnazială Valcani 1 0
168 Şcoala Gimnazială Variaş 1 1
169 Şcoala Gimnazială Victor Vlad Delamarina 1 0
170 Şcoala Gimnazială Voiteg 1 0
171 Şcoala Primară Bara 1 0
172 Şcoala Primară Charlottenburg, Comuna Bogda 1 0
173 Şcoala Primară Secaş 1 0
174 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Timişoara 1 0
175 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Timişoara 1 0  
176 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Timişoara 1 0  
177 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20 Timişoara 1 0  
178 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 22 Timişoara 1 0  
179 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23 Timişoara 1 0  
180 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 Timişoara 1 0  
181 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26 Timişoara 1 0  
182 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 32 Timişoara 1 0  
183 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 33 Timişoara 1 0  
184 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 36 Timişoara 1 0  
185 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 38 Timişoara 1 0  
186 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 53 Timişoara 1 0  
187 Grădiniţa cu Program Prelungit „Nikolaus Lenau” Timişoara 1 0 funcția de director cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (5) și ale art. 24, alin. (2) din Metodologie.
188 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Lugoj 1 0  
189 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Lugoj 1 0  
190 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj 1 0  
191 Grădiniţa cu Program Prelungit Deta 1 0  
192 Grădiniţa cu Program Prelungit Făget 1 0
193 Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia 1 0
194 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Sânnicolau Mare 1 0

 

 

 

 

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole


Aconnect - Digitalizam Romania

Administratie vezi arhiva Administratie

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

PO_300x250px
PO_728x90px

Sport vezi arhiva Sport

cosmin petruescu

Petruescu nu va fi pe bancă la meciul cu Chiajna. Decizie de neînţeles a conducerii clubului

Sentiment de deja-vu. Colaborarea dintre antrenorul Cosmin Petruescu şi Ripensia se încheie astăzi, anunţă clubul bănăţean. Decizia este de neînţeles, în condiţiile în care în ultimele 21 de partide oficiale, Ripi a pierdut doar trei jocuri în campionat. Cele două părţi s-au mai despărţit şi în trecut, pentru un singur meci, apoi reluându-se colaborarea. Cu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Petruescu nu va fi pe bancă la meciul cu Chiajna. Decizie de neînţeles a conducerii clubului
dermaskin-orizontal

Social vezi arhiva Social

Amenzi de 37.000 de lei, în Timiş, într-o singură zi, pentru nepurtarea măştii de protecţie

Polițiștii timișeni împreună cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfășurat acțiuni în sistem integrat în vederea limitării răspândirii virusului Covid-19.   În data de 24 septembrie a.c. la activităţi au participat 298 de forţe de ordine, fiind verificate 109  societăți...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Amenzi de 37.000 de lei, în Timiş, într-o singură zi, pentru nepurtarea măştii de protecţie
Muzeul National al Banatului

Economic vezi arhiva Economic

pitt

Parcul industrial al CJ Timiș e aproape integral ocupat

CJT a anunțat că o nouă parcelă din cadrul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara (PITT) al Consiliului Județean a fost concesionată în urma unei licitații publice. Câștigătoare este o societate al cărei obiect de activitate este realizarea de software-uri la comandă. Compania își desfășoară deja activitatea în parcul industrial, extinzându-și astfel operațiunile, fiind parte a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Parcul industrial al CJ Timiș e aproape integral ocupat

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Societatea care se ocupă de salubrizarea străzilor Timișoarei este ferm interesată de stația de sortare a deșeurilor a orașului. În prezent aceasta este operată de societatea Colterm, iar cei de la Brantner se arată profund îngrijorați că aceasta are o situație dificilă și nu s-ar putea ocupa de stația respectivă. În consecință, a trimis o...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Societatea Brantner e îngrijorată de soarta Colterm și ar vrea să preia de la aceasta stația de sortare a deșeurilor
Conform aşteptărilor, Florin Cîțu a câștigat șefia PNL, obţinând  60,2% din voturile delegaţilor la congres. Cîțu a primit 2.878 de voturi, iar Orban – 1898 de voturi, în timp ce 72 de voturi au fost nule. Mâine vor fi aleşi ceilalţi membri ai Biroului Executiv al partidului.  La o scară mai mică, Congresul PNL a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Florin Cîţu este noul preşedinte al Partidului Naţional Liberal, obţinând 60% din voturile delegaţilor
Polițiștii timișeni împreună cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfășurat acțiuni în sistem integrat în vederea limitării răspândirii virusului Covid-19.   În data de 24 septembrie a.c. la activităţi au participat 298 de forţe de ordine, fiind verificate 109  societăți...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Amenzi de 37.000 de lei, în Timiş, într-o singură zi, pentru nepurtarea măştii de protecţie
Sentiment de deja-vu. Colaborarea dintre antrenorul Cosmin Petruescu şi Ripensia se încheie astăzi, anunţă clubul bănăţean. Decizia este de neînţeles, în condiţiile în care în ultimele 21 de partide oficiale, Ripi a pierdut doar trei jocuri în campionat. Cele două părţi s-au mai despărţit şi în trecut, pentru un singur meci, apoi reluându-se colaborarea. Cu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Petruescu nu va fi pe bancă la meciul cu Chiajna. Decizie de neînţeles a conducerii clubului
Cele cinci vaporașe care realizează transportul public pe Bega vor fi mai attractive pentru public. Un inedit concurs organizat în cadrul acțiunii Memoriile Cetății propune pictarea acestora. Aflat la a patra ediție, programul Memoriile Cetății duce mai departe misiunea consolidării legăturilor dintre oameni și poveștile orașului. Programul din acest an își propune să aducă în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cele cinci vaporașe de pe Bega vor fi pictate în urma unui concurs
De la ultima raportare, la nivel naţional 7.676 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 22.530 de teste RT-PCR şi 44.834 teste rapide antigenice. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 1.195 de pacienţi.   Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bilanţ coronavirus: 7.676 persoane confirmate şi 121 de decese, în ultimele 24 de ore
În judeţul Timiş, în ultimele 24 de ore, 435 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.597 teste, dintre care 1.701 de teste rapide. În Timişoara au fost confirmate 215 cazuri. Opt cadre medicale, infectate în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore, la nivelul judeţului Timiş, 435 persoane au fost...
Citeşte tot articolul Citeste articolul În Timiş, 435 de persoane confirmate cu Sars-Cov-2, în ultimele 24 de ore, dintre care 215 sunt din Timişoara
Top