Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara, mesaj de Crăciun: „Să fiți o poartă, pe care Isus, născut de Crăciun, va putea intra în inima semenilor voștri”

episcopul Iosif Csaba Pál

episcopul Iosif Csaba Pál

Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara, transmite mesajul său de Crăciun în trei limbi: română, germană și maghiară.

„Să fiți o poartă, pe care Isus, născut de Crăciun, va putea intra în inima semenilor voștri”, le transmite episcopul romano-catolic din Dieceza Timișoara, credincioșilor, în aceste zile.

Mesajul integral, în trei limbi, al Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara

Iubiți frați și surori în Cristos!

  1. Mesajul Crăciunului este: Domnul este aproape (Emmanuel). De Crăciun, El a venit definitiv printre noi, aproape de oameni, aproape de noi. Această apropiere am trăit-o de-a lungul întregului an. Au trăit-o în mod special bolnavii noștri, cărora El le-a susținut forța sufletească, de El s-au agățat cu toată puterea lor, chiar și atunci când sufereau aproape fără a vedea vreo cale de ieșire. Această prezență au simțit-o și medicii și asistentele, de multe ori prin credința preoților și a credincioșilor noștri, când tocmai pe bolnavii noștri, în suferință, i-au rugat să se roage pentru ei. Au simțit în ei că Domnul este aproape. El de aceea a venit, ca să ne fie aproape, să fie cu noi. Una dintre ispitele mari ale acestei pandemii este tocmai aceasta: să fim tentați să uităm că Domnul este aproape. Din cauza pericolului infectării nu am putut fi aproape fizic de bolnavii noștri, i-am însoțit doar prin telefon sau prin rugăciune, dar Domnul a fost acolo, a fost aproape de ei și a fost aproape și de frații și prietenii lor, care se rugau pentru ei. După multe săptămâni, un bolnav internat spunea: „Eu aș ieși deja, dar nu se poate. Domnul, însă, este aici cu mine. Zile întregi pot vorbi cu El. Acest lucru îmi face bine.“
  2. Crăciunul este prima venire a Domnului. Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut om, a devenit prunc și a locuit aici, printre noi. Cuvântul Domnului, mesajul lui, El însuși a venit, ca să le comunice ceva oamenilor. Ce anume ne comunică? – Întreaga lui ființă, cuvintele și faptele sale vorbesc despre iubirea sa nemăsurată față de oameni. Dumnezeu ne iubește infinit. Pentru aceasta a venit la noi. A fost uimitor de frumos cum participanții la cursul de formare a adulților relatau, în lunile trecute, cum și când au experimentat ei iubirea lui Dumnezeu și cum le-a schimbat aceasta viața. Cuvântul Domnului vrea să se facă trup și astăzi, nu vrea să rămână doar la nivelul vorbelor.
  3. Domnul a venit ca să ne încredințeze o misiune. Și pe noi ne trimite în numele Lui, cu mesajul Lui, cu apropierea Lui, pentru că pe cei pe care îi trimite, pe aceia îi însoțește, îi încurajează, îi întărește. – Mergeți, ca să vedeți ce le lipsește oamenilor. Să le dați acele lucruri, de care au cea mai mare nevoie. La întrebarea: ce doresc cel mai mult tinerii de astăzi, unul dintre studenții din Timișoara a răspuns: „Chiar fără să conștientizeze, tânjesc după Dumnezeu.“ Da, iubiți frați și surori, să îl aduceți pe El în acea bucată de pâine cu care îl ajutați pe cel sărac. Pe El să îl aduceți în oferirea unui anumit procent din salariul vostru. Pe El să îl aduceți, pe Isus născut între noi, când, trăind umilința, cereți iertare de la aproapele vostru sau iertați din inimă celor care au greșit împotriva voastră. Pe El să îl aduceți colegilor voștri de muncă obosiți și nervoși. Să fiți o poartă, pe care Isus, născut de Crăciun, va putea intra în inima semenilor voștri, va putea intra în viața familiilor voastre.

Cu aceste gânduri le urez confraților mei preoți, credincioșilor și tuturor oamenilor de bunăvoință, un „Crăciun fericit“! Sărbătorirea va fi mai liniștită, mai discretă, din cauza pandemiei, dar poate că totuși va fi posibil să ne concentrăm asupra esențialului: relația noastră cu Dumnezeu și relațiile dintre noi, oamenii. În acest spirit să pășim și în Noul An, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe drumul vieții noastre.

Timișoara, Crăciun 2020 ✠ Iosif-Csaba Pál episcop diecezan

In Christus geliebte Brüder und Schwestern!

  1. Die Botschaft des Weihnachtsfestes ist Folgende: der Herr ist nahe (Emmanuel). An Weihnachten ist Er endgültig unter uns gekommen, um uns Menschen nahe zu sein. Diese Nähe durften wir das ganze Jahr hindurch erfahren. In besonderer Weise empfanden sie unsere Kranken, für die Er die Kraft war, welche sie beseelte, an Ihn konnten sie sich mit all ihren Kräften klammern, auch im scheinbar aussichtslosen Leid. Seine Nähe haben, durch den Glauben unserer Priester und Gläubigen, auch die Ärzte und Krankenschwestern gespürt, als sie diese unsere Kranken, die dort am Krankenbett litten, baten, für das Krankenhauspersonal zu beten. Denn sie konnten in ihnen erfahren, dass der Herr nahe ist. Eben deshalb ist er ja gekommen, um uns nahe zu sein, um mit uns zu sein. Eine der Versuchungen in dieser Zeit der Pandemie ist gerade diese: zu vergessen, dass der Herr uns nahe ist. Wegen der Infektionsgefahr konnten wir unseren Kranken zwar nicht physisch beistehen, wir konnten unsere Nähe nur durch Telefongespräche und Gebet zum Ausdruck bringen, aber der Herr war bei ihnen, Er stand ihnen zur Seite, ihnen und auch ihren Brüdern und Bekannten, die für sie beteten. Nach wochenlangem Aufenthalt im Krankenhaus sagte ein Kranker: „Ich möchte zwar schon aus dem Krankenhaus heraus und nach Hause gehen, aber das ist noch nicht möglich. Der Herr, jedoch, ist hier mit mir. Tagelang kann ich mit Ihm sprechen. Und das tut mir gut.“
  2. Weihnachten ist das erste Kommen des Herrn. Das Wort ist Fleisch geworden, Mensch geworden, Kind geworden und wohnte unter uns. Das Wort des Herrn, Seine Botschaft, Er selbst ist gekommen, um den Menschen etwas mitzuteilen. Was möchte Er uns mitteilen? – Sein ganzes Wesen, Seine Worte und Seine Taten reden von Seiner grenzenlosen Liebe für die Menschen. Gott liebt uns unendlich viel. Deshalb ist er zu uns gekommen. Es war unglaublich schön zu hören, wie die Teilnehmer am Fortbildungskurs für Erwachsene in den vergangenen Monaten erzählten, wo und wann sie Gottes Liebe erfahren haben und wie sich ihr Leben demzufolge verändert hat. Das Wort des Herrn will auch heute Fleisch werden, es will nicht nur bei Wörtern stehenbleiben.
  3. Der Herr ist gekommen, um uns eine Mission anzuvertrauen. Auch uns sendet Er in Seinem Namen aus, mit Seiner Botschaft, mit Seiner Nähe, denn jene, die Er aussendet, begleitet Er auch, Er spricht ihnen Mut zu und schenkt ihnen Kraft. – Geht und seht, was den Menschen fehlt. Gebt ihnen das, was sie am notwendigsten brauchen. Auf die Frage: was wünschen wohl die Jugendlichen heutzutage am meisten, antwortete einer der Studenten in Temeswar: „Selbst ohne sich dessen bewusst zu sein, sehnen sie sich nach dem lieben Gott.“ Ja, geliebte Brüder und Schwestern, bringt Ihn mit, den lieben Gott, in dem Stück Brot, mit dem ihr den Bedürftigen beisteht. Ihn sollt ihr mitbringen, wenn ihr einen Prozentsatz eures Einkommens darbringt. Ihn, Jesus unter uns geboren, sollt ihr mitbringen, wenn ihr, in Demut, euren Nächsten um Verzeihung bittet oder wenn ihr von ganzem Herzen denen verzeiht, die gegen euch gesündigt haben. Ihn sollt ihr zu euren müden und gereizten Arbeitskollegen bringen. Seid ein Tor, durch welches das an Weihnachten geborene Jesukind in die Herzen euer Mitmenschen eingehen kann, in das Leben eurer Familien eintreten kann.

Mit diesen Gedanken wünsche ich meinen Mitbrüdern im priesterlichen Amt, den lieben Gläubigen und allen Menschen guten Willens ein frohes Weihnachtsfest. Die Feier wird in diesem Jahr zwar ruhiger und eher etwas zurückhaltend sein, wegen der Pandemie, aber wir werden vielleicht trotzdem unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten können: unsere Beziehung zu Gott und die Beziehungen unter uns Menschen. In diesem Sinne treten wir auch ins Neue Jahr, wo uns Gottes Segen auf unserem Lebensweg begleiten möge.

Temeswar, Weihnachten 2020 ✠ Josef Csaba Pál Diözesanbischof

Krisztusban szeretett Testvéreim!

  1. Karácsony nagy üzenete, hogy az Úr közel van (Emmanuel). Karácsonykor végérvényesen közel jött az emberekhez, hozzánk. Ezt éltük meg az év folyamán. Ezt élték meg különösen betegeink, akikben Ő tartotta a lelket. Minden erejükkel belekapaszkodtak, akkor is, amikor szinte kilátástalanul szenvedtek. Ezt érezték meg az orvosok és ápolók, sokszor híveink és papjaink hitén keresztül, amikor szenvedő betegeinktől imát kértek. Megérezték bennük, hogy az Úr közel van. Ezért jött el, hogy közel legyen, velünk legyen. A világjárvány egyik nagy kísértése pontosan ez: mintha el akarná feledtetni velünk, hogy az Úr közel van. A fertőzés veszélye miatt nem lehettünk fizikailag közel betegeinkhez, csupán telefonon és imádságon keresztül, de az Úr ott volt, közel volt hozzájuk, és közel volt imádkozó testvéreikhez, barátaikhoz. Hosszú hetek után mondotta az egyik kórházi beteg: én már kimennék, de nem lehet. De az Úr itt van velem, egész napokat tudok Vele beszélgetni. Jó ez nekem.
  2. Karácsony az Úr első eljövetele.

Az Ige testté lett, emberré, egészen kis gyermekké, és itt lakott közöttünk. Az Úr Igéje, az Úr üzenete, az Úr maga jött el, hogy közöljön valamit az emberekkel. Mit mond nekünk? – Az egész lénye, szavai és tettei, az ember iránti határtalan szeretetéről beszélnek. Isten határtalanul szeret minket. Ezért jött el hozzánk. Megdöbbentően szép volt, ahogy az elmúlt hónapokban a felnőttképzés résztvevői beszámoltak arról, hogy ők mikor és hogyan tapasztalták meg Isten szeretetét, és ez hogyan változtatta meg az életüket. Az Úr Igéje ma is testté akar lenni, nem akar a szavak szintjén megmaradni.

  1. Az Úr eljött, hogy küldetést bízzon ránk. Minket is küld az Ő nevében, az Ő üzenetével, az Ő közelségével, mert, akiket küld, azokkal velük van, bátoritja, erősíti őket. – Menjetek, nézzétek meg, mi hiányzik az embereknek. Adjátok azt, amire leginkább szükségük van. Az egyik Temesváron tanuló egyetemista arra a kérdésre, hogy mit gondol, ma mire vágynak a fiatalok, ezt válaszolta: „Akkor is, ha nem tudják, Istenre vágynak”. – Igen, kedves Testvéreim, Őt vigyétek nekik, abban a darab kenyérben, amellyel a szegényt segítitek! Őt vigyétek fizetésetek egy bizonyos százalékának felajánlásával! Őt vigyétek, a közénk megszületett Jézust, amikor az alázatot élve bocsánatot kértek embertársaitoktól, vagy szívből megbocsátotok az ellenetek vétőknek. Őt vigyétek megfáradt és ideges munkatársaitoknak. Legyetek olyan kapu, aki által a Karácsonykor megszületett Úr Jézus be tud lépni embertársaitok szívébe, be tud lépni családjaitok életébe!

Ezekkel a gondolatokkal kivánok paptestvéreimnek, a kedves híveknek és minden jóakaratú embernek Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Az ünneplés csendesebb, visszafogottabb lesz a világjárvány miatt, de talán mégis lehetséges lesz a lényegesre koncentrálni: az emberek Istennel való kapcsolatára és egymás iránti szeretetére. Ebben a szellemben lépjünk át az Új Esztendőbe is, hogy Isten áldása kísérjen életutunkon!

Temesvár, 2020 Karácsonyán ✠ Pál József Csaba megyéspüspöks

 

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

0 comentarii pentru acest articol

1 Trackbacks pentru acest articol

Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara transmite credincioșilor un mesaj de Crăciun - Banat NEWS Says:

[…] Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop romano-catolic diecezan de Timișoara, transmite mesajul său de Crăciun în trei limbi: română, germană și maghiară conform, debanat.ro. […]

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Gara de Nord Timișoara intră oficial în șantier, pentru 17,6 milioane de lei

Lucrările de reparații la Gara de Nord din Timișoara pot începe, după un an de așteptare. Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara a predat astăzi amplasamentul pentru demararea lucrărilor de reparații și intervenții în Stația Timișoara Nord. Principalele lucrări care se vor executa, la cele șase corpuri de clădire, sunt consolidarea elementelor structurale, afectate de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Gara de Nord Timișoara intră oficial în șantier, pentru 17,6 milioane de lei

Politica vezi arhiva Politica

dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Reunire cu gânduri diferite: clubul vrea în B, suporterii nu vor pomeni și ar prefera C-ul

Politehnica Timişoara s-a reunit joi seara la arena „Ştiinţa” sub comanda noului antrenor principal. 40 de jucători au participat la primul antrenament pentru pregătirea sezonului 2022-23, mulţi dintre ei jucători tineri din propria pepinieră. „Mă bucur foarte mult că am revenit la Poli, ştiţi foarte bine relaţia dintre mine şi club. Şi la meciul inaugural...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Reunire cu gânduri diferite: clubul vrea în B, suporterii nu vor pomeni și ar prefera C-ul
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Lucian Heius

Din 1 iulie, ANAF începe verificarea persoanelor fizice. Vizaţi sunt peste o jumătate de milion de români

Începând cu data de 1 iulie, Fiscul va începe verificările la persoanele fizice. Cu puţin timp în urmă, șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat că instituția a făcut o analiză de risc și a constatat că 561.000 de persoane au acumulat, între 2016 și 2020 o diferenţă de 20 de miliarde de euro între veniturile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Din 1 iulie, ANAF începe verificarea persoanelor fizice. Vizaţi sunt peste o jumătate de milion de români

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Festivalul vinului Vinofest, festivalul Internațional de Folclor „Vršački Venac” – ”Cununa Vârșețului” și seria de concerte reunite sub sigla Wind Rock sunt oferta lansată în perioada următoare pentru timișoreni de orașul sârbesc aflat la granița cu România. Așadar, la o oră de mers cu mașina aveți la dispoziție o alternativă bună de distracție de weekend....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Oraşul Vârșeț oferă timișorenilor o lună iulie cu evenimente pe toate gusturile
Astăzi a avut loc nouă acțiune de ecologizare organizată de Poliția Locală, în zona Aradului. Voluntarii au adunat peste 25 de metri cubi de resturi de la construcții și deșeuri reciclabile abandonate. Direcția Poliţiei Locale Timișoara a organizat astăzi, 25 iunie, o nouă acțiune de ecologizare, la care au participat, pe bază de voluntariat, polițiști...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Acţiune de ecologizare a Poliţiei Locale. 25 de metri cubi de deşeuri adunate în zona Aradului/Foto
Astăzi, la ora 12.00, cei de la ISU Timiş au fost anunţaţi despre producerea unui incendiu de deșeuri de materiale plastice, în comuna Becicherecu Mic. Incendiul se manifestă pe o surafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi.  La fața locului s-au deplasat de urgență doi ofițeri și 15 subofițeri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Incendiu la Becicherecu Mic. Ard deşeuri de materiale plastice. A fost sesizată Garda de Mediu
În această dimineață, pompierii din cadrul Detaşamentului 2 Timișoara au intervenit, la Săcălaz, pentru a salva un pisoi, rămas blocat într-o bucată de tavan fals.  Angajații unei farmacii din comuna din Săcălaz au auzit mieunatul pisoiul devreme și i-au anunțat pe salvatori. În jurul orei 8:35, trei subofițeri s-au deplasat de îndată pentru a interveni în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pompierii timişoreni au salvat, la Săcălaz, un pisoi blocat într-un tavan fals/Foto
Vineri seara, Călin Dobra a fost confirmat, din calitatea de candidat unic, pe funcția de președinte al PSD Lugoj, funcție pe care o deținea deja din toamna anului 2020. Acum, el își propune recâștigarea conducerii primăriei celui de al doilea municipiu din județ, alegerile fiind pierdute de partid la ultimele alegeri locale, când Francisc Boldea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se pregătește Călin Dobra de o candidatură la Primăria Lugoj? Deocamdată e confirmat pe funcția de șef al filialei PSD locale
Lucrările de reparații la Gara de Nord din Timișoara pot începe, după un an de așteptare. Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara a predat astăzi amplasamentul pentru demararea lucrărilor de reparații și intervenții în Stația Timișoara Nord. Principalele lucrări care se vor executa, la cele șase corpuri de clădire, sunt consolidarea elementelor structurale, afectate de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Gara de Nord Timișoara intră oficial în șantier, pentru 17,6 milioane de lei
În perioada 6-11 iunie 2022 s-a desfășurat, în format online, finala internațională a Telders Moot Court Competition, prestigios concurs științific studențesc organizat de Grotius Centre for International Legal Studies și Universitatea din Leiden (Olanda). În etapa internațională au participat 25 de echipe ale facultăților de drept din prestigioase universități din Europa, printre care și echipa...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Echipa studențească a Facultății de Drept a participat la concursul științific Telders Moot Court Competition
Universitatea Politehnica Timișoara vine cu noi specializări, atât la nivel de licență, cât și la nivel de master, adaptându-se astfel tendințelor și cerințelor de pe piață. Astfel, la nivel de licență, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, în cadrul domeniului de studii Calculatoare și Tehnologia Informației, apare specializarea Tehnologia Informației, pe lângă cea de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Universitatea Politehnica Timișoara oferă specializări noi din acest an
Top