Finanţări de la A la Z articole

Asistam oare la o schimbare in bine a POSDRU?

De mai bine de un an, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) se confruntă cu o serie de deficienţe referitoare la amânări repetate a unor lansări de apeluri de proiecte, întârzieri exagerate şi nejustificate în evaluarea proiectelor, a cererilor de rambursare şi a plăţilor către beneficiari şi, nu în ultimul rând, la sistarea tuturor plăţilor pe acest program.

Ministerul Afacerilor Europene si managementul fondurilor nerambursabile – IV

În articolele anterioare am prezentat organizarea implementării programelor operaţionale în România: ministere şi autorităţi responsabile, principalele atribuţii şi responsabilităţi, probleme apărute în managementul acestor programe. Spuneam în primul articol din această serie că există 7 programe operaţionale funcţionale în România. Am arătat situația a 6 dintre acestea şi ne-a mai rămas unul singur: Programul Naţional

Ministerul Afacerilor Europene si managementul fondurilor nerambursabile – III

Aşa cum am precizat în articolul precedent, de această dată vom prezenta căror ministere şi organisme intermediare le sunt atribuite gestionarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Programului Operaţional Sectorial de Transport (POS T) şi Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA).

Ministerul Afacerilor Europene si managementul fondurilor nerambursabile – II

Continuăm seria articolelor privitoare la modul de funcţionare al fondurilor structurale în România şi viitorul acestora în perioada 2014-2020. În articolul precedent am prezentat administrarea Programului Operaţional Regional, probabil cel mai eficient program derulat din fonduri structurale în perioada 2007-2013. Astăzi trecem în revistă alte două programe operaţionale, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) şi Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Programul CALYPSO pentru dezvoltarea turismului social

Turismul social a devenit un fenomen în continuă creştere, aspect deloc surprinzător dacă este luat în considerare faptul că se creează o situaţie câştig-câştig în cadrul sectorului turistic. Principalul obiectiv al turismului social este de a oferi tot mai multe oportunităţi economice şi de ocupare prin creşterea accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri dezavantajate precum seniori, adulţi cu dizabilităţi, tineri şi familii aflate în circumstanţe dificile

Am ratat definitiv „trenul” POSDRU?

Aşa cum spuneam în articolul de săptămâna trecută, pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul perioadei de programare 2007-2013, ne creşte interesul în cheltuirea banilor europeni nerambursabili, dar, din păcate, ori aceştia nu prea mai sunt ori, şi mai rău, nu ni se mai dau, din diverse motive. Ba mai mult, se pare că această problemă nu preocupă şi pe şefii din fruntea ministerelor sau a instituţiilor responsabile de managementul acestor fonduri.

Finantare elvetiana pentru ONG-uri romanesti

Pe măsură ce ne apropiem de finalul perioadei de programare 2007-2013, creşte şi interesul vizavi de gradul de absorbţie al fondurilor nerambursabile, dar, din păcate, se resimte scăderea numărului de apeluri de proiecte noi lansate. Motivele sunt diverse. Cert este că suntem codaşi prin excelenţă la capitolul de atragere de fonduri europene. Şi ne-am „trezit” destul de târziu, pentru că nu prea mai avem ce face. Noroc că mai sunt şi alţii, în afară de UE, care ne întind o mână de ajutor.

Sprijin pentru folosirea noilor tehnologii de informare si comunicare (TIC)

S-a deschis al șaselea apel în cadrul Programului cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) prin care se urmăreşte sprijinirea activităților inovatoare, oferirea de asistență pentru afaceri la nivelul regiunilor, facilitarea accesului la finanțare precum și stimularea competitivității prin dezvoltarea tehnologiei informației de către cetățeni, administrația publică și mediul de afaceri.

Locul fondurilor europene nerambursabile in dezvoltarea urbana

La ora actuală, în România, există discrepanţe între oraşele mari, mijlocii şi mici, acestea din urmă fiind cel mai grav afectate, înregistrând funcţii urbane insuficient conturate şi infrastructură deficitară. În afara disparităţilor dintre oraşe, există disparităţi şi în interiorul oraşelor mari şi mijlocii, generate de gradul ridicat de atractivitate al unor zone ale acestor oraşe, faţă de alte zone, nu neapărat periferice.

Proiecte pentru dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international

În primăvara acestui an este preconizat a se lansa Operaţiunea 1.3.1.: Sprijin financiar acordat pentru dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de competitivitate, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, DMI 1.3. – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE).

Dezvoltarea turismului in spatiul rural

În perioada 17 aprilie – 16 mai 2012, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, se va lansa apelul de proiecte pentru Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice. Obiectivul general al măsurii este dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi

Fonduri pentru ONG-uri in domeniul inovarii civice

Fondul pentru Inovare Civică este un instrument de finanţare propriu al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), menit să sprijine iniţiative inovatoare civice ale ONG-urilor, şi este susţinut financiar de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi donatori privaţi din România, reprezentaţi până în acest moment de OMV PETROM şi Raiffeisen Bank prin campaniile de responsabilitate socială.

Scoala de antreprenoriat in economie sociala

Institutul de Economie Socială (IES) lansează prima ediţie a Şcolii de antreprenoriat în economia socială în cadrul programului PROMETEUS, pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale. Prin intermediul acestui program, IES vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale organizaţiilor economiei sociale care doresc să lanseze sau să dezvolte întreprinderi sociale sau activităţi economice cu scop social.

Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

În 28 februarie 2012, Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM) a publicat Ghidul pentru Operaţiunea 1.3.2. „Sprijin pentru consultanţă acordat IMM” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), anunţând totodată lansarea oficială a apelului de proiecte pentru acest an, deepunerea de proiecte fiind posibilă începând cu 15 martie, în trei sesiuni succesive.

Top