Arhiva pentru eticheta: finantare

Finantare in vederea imbunatatirii eficientei energetice

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice este încă deschis apelul de proiecte din cadrul domeniului major de intervenţie 4.1. Energie eficientă şi durabilă, operaţiunea A – Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice.

Finantare activa pentru intreprinderile mari

Până în 16 august 2011, întreprinderile mari care îşi desfăşoară activitatea în România pot depune proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Operaţiunea 1.1.1 b) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile în întreprinderi mari.

Ambasadorul Siriei: „In strada au ramas cei foarte saraci şi tineri, pe care cei cu interese puternice i-au «prins» si le dau bani”

Ambasadorul Siriei la Bucureşti, Walid Othman, vorbeşte despre planul pus la punct de Statele Unite pentru destabilizarea ţării lui. Înaltul oficial explică revoluţia din ţara sa, realizată cu bani americani şi din partea unor oameni de afaceri arabi din străinătate, suprapusă pe un război mediatic în care imaginile vehiculate în presa străină s-au dovedit trucate, iar agenţii mari, cum este Reuters, au fost nevoite să îşi ceară scuze public pentru dezinformarea la care au participat. Criza din Siria, susţine diplomatul, s-a încheiat în proporţie de 80%, iar ceea ce se întâmplă în prezent sunt acţiuni alimentate de interese din afara graniţelor ţării.

Infiintarea grupurilor de producatori agricoli

Pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricole şi silvice, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi procesatori/comercianţi, precum şi pentru adaptarea producţiei la cerinţele consumatorilor, prin PNDR, Măsura 142 din Axa I – „Creșterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier”, se finanţează proiecte de până în 390.000 euro pe cinci ani, în funcţie de volumul şi tipul producţiei destinate comercializării.

Sprijinirea instalarii tinerilor fermieri

Finanţarea tinerilor ce doresc să dezvolte ferme agricole se face printr-o sumă nerambursabilă de până în 25.000 euro. Aceasta provine din FEADR (Fondul european Agricol pentru Dezvoltare Rurală), prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), AXA 1 – „Creşterea Competitivităţii Sectoarelor Agricol şi Forestier”, Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”.

Finantarea cercetarii pentru IMM-uri

Încă este deschis apelul de proiecte dedicate întreprinderilor pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. indiferent de forma juridică a acesteia, fie că sunt mari, mijlocii, sau microîntreprinderi, având drept obiective ridicarea nivelului tehnologic și promovarea transferului tehnologic către întreprinderi, prin dezvoltarea de parteneriate între acestea și universităţi/institute de cercetare-dezvoltare.

Finantarea nerambursabila a fermelor agricole de semi-subzistenta

În perioada 1-30 iunie, persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani, care desfăşoară activităţi economice agricole, pot depune proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile de 1.500 euro pe an, timp de cinci ani. Aceste fonduri sunt alocate din FEADR (Fondul european Agricol pentru Dezvoltare Rurală).

Finantare nerambursabila cuprinsa intre 1,065 si 6,375 milioane lei

Începem prezentarea detaliată a posibilităţilor de finanţare a IMM-urilor prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul major de intervenţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Poti primi si tu finantari nerambursabile

În luna ianuarie a acestui an a fost elaborat de către autorităţile române un raport asupra implementării în România a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, raport care a fost trimis către Comisia Europeană şi care prezintă stadiul, dar şi problematica apărută pe acest parcurs al implementării programelor operaţionale şi a proiectelor efective.

Top