Author Archives: Dan Surianu, avocat

Stramutarea proceselor

Din capul locului trebuie clarificat faptul că un dosar aflat pe rolul unei instanțe spre solutionare nu poate fi strămutat altei instanțe, decât în condiții excepționale, când sunt îndeplinite anumite cerințe dispuse în mod imperativ de lege.

Contestarea executarii silite

În situația în care avem calitatea de debitori urmăriți (adică împotriva noastră a început executarea silită), legea ne dă posibilitatea să ne apărăm de eventualele abuzuri care s-ar putea săvârși împotriva noastră, instituționalizând contestația la executare, o acțiune specifică în instanță, prin care se poate contesta fie executarea silită în ansamblu, fie orice act de executare care nu se realizează în mod legal.

Logodna, institutionalizata legal

De la 1 octombrie e oficial. Noul cod civil a intrat în vigoare, dând naștere unor noi instituții și reguli în materia dreptului familiei. România revine astfel din punct de vedere al legilor din domeniul familiei în rândul țărilor europene moderne, societatea românească având șansa să se dezvolte într-un cadru legislativ deschis, în care logodna, ruperea logodnei sau despăgubirile pentru ruperea abuzivă a logodnei devin norme de drept ce urmează a fi aplicate tuturor celor ce le uzează.

Masurile preventive, garantii ale bunei desfasurari a procesului penal

Efervescenţa mediatică şi socială produsă de ultimele arestări efectuate pe plan local la propunerea procurorilor DNA mă determină să suspend şirul articolelor propuse pe tema noilor modificări ale legii civile, ce urmează să intre în vigoare începând cu 1 octombrie, şi să-mi concentrez săptămâna aceasta rândurile spre zona măsurilor preventive din plan penal, pentru a da explicaţiile necesare publicului larg cu privire la însemnătatea juridică şi socială a acestora.

Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice

Adesea din inconştienţă sau teribilism, tineri dornici de aventură decid să-şi testeze îndemânarea conducând pe drumuri publice autovehicule fără a deţine permis de conducere. Alteori, din aceeaşi inconştienţă, cetăţeni imprudenţi continuă să-şi exploateze autovehiculul pe drumurile publice după expirarea numerelor provizorii sau chiar cu numere străine expirate.

Dobanda legala

Lipsa unor prevederi contractuale exprese cu privire la eventualele dobânzi sau penalităăţi de întârziere la plata unor obligaţii comerciale sau chiar lipsa contractelor în raporturile dintre comercianţi conduc la posibilitatea perceperii de dobânzi legale la sumele datorate, dobânzi ce se pot calcula pentru perioada cuprinsă între scadenţa obligaţiei de plată şi achitarea efectivă a acesteia.

Plati si garantii de plata in relatiile dintre comercianti

În această perioadă dificilă din punct de vedere economic, garantarea plăţilor reprezintă de multe ori o solicitare uzuală a celor îndrituiţi să le primească. Bunăoară, dacă acum câţiva ani în relaţionarea dintre societăţile comerciale se obişnuia să se transmită marfa însoţită de factura fiscală conţinând contravaloarea acesteia, în prezent, tot mai mulţi comercianţi condiţionează livrarea mărfii de garantarea achitării acesteia, solicitând în schimbul ei file cec sau bilete la ordin scadenţate.

Acceptarea mostenirii

Un subiect deosebit de delicat, cu implicaţii adânci în viaţa cotidiană, îl reprezintă acceptarea moştenirii. Suferinţa provocată de pierderea unei persoane dragi ne face cel mai adesea să nu acţionăm imediat, considerând că partea materială cu privire la bunurile rămase după defunct o vom rezolva mai târziu.

Durata proceselor

Dosare finalizate irevocabil în ani de zile, luni de aşteptare de la deschiderea unui proces până la primul termen de judecată, perioade foarte lungi între termenele de judecată (şi lista poate continua) sunt perspectivele pe care fiecare le trăieşte în cazul în care doreşte să deschidă o acţiune în justiţie sau dacă este supus unei proceduri judiciare.

Vacanta judecatoreasca

Am ales să tratez un subiect cald, de sezon, în principal datorită faptului că această instituţie este înţeleasă de multe ori greşit, existând în rândul justiţiabililor reprezentarea eronată a faptului că, în intervalul 1 iulie- 1 septembrie, orice activitate jurisdicţională ar fi suspendată.

Desfacerea casatoriei prin acordul partilor

Reforma din justiţie materializată prin Legea 202 din toamna anului trecut a adus un pachet consistent de noutăţi şi în materia codului familiei. Astfel, în lumina noilor prevederi legale, desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor nu mai este condiţionată de nimic, ea putându-se materializa în faţa instanţei de judecată chiar şi în situatia în care din căsătorie au rezultat copii care încă sunt minori, indiferent de timpul scurs de la momentul încheierii căsătoriei.

Concilierea directa, etapa prealabila necesara in procesele comerciale

Un aspect cât se poate de important în gestionarea unui eventual litigiu comercial având ca miză o sumă de bani sau un obiect evaluabil în bani îl constituie etapa prealabilă. Astfel, trebuie cunoscut faptul că în această materie, împrejurarea ca debitorul sau partea colitigantă nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate nu poate conduce în mod direct la deschiderea unei acţiuni în justiţie.

Partajul de bunuri comune

După desfacerea căsătoriei rămâne de rezolvat adesea problema bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei. Cu toate că prin rezolvarea acţiunii de divorţ se poate realiza şi partajul bunurilor comune, majoritatea acţiunilor privind desfacerea căsătoriei omit un capăt de cerere în acest sens, în principal datorită faptului că judecarea partajului poate conduce la o prelungire nejustificată a procesului de divorţ, aspect evitat de părţile litigante.

Recunoasterea vinovatiei, o noua institutie nascuta de Mica Reforma in Justitie

Ralierea legislaţiei naţionale noilor curente internaţionale a atras apariţia instituţiei recunoaşterii vinovăţiei în plan penal. Acest concept a fost instituţionalizat prin Legea 202 din 2010, cunoscută şi sub denumirea de Mica Reformă în Justiţie, norma fiind păstrată şi în noul cod de procedură penală ce urmează să intre în vigoare în toamna acestui an.

Top