Pastorala de Paste a IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului: Nu exista o fapta mai grava in lume decat sa condamni la moarte Iubirea

† IOAN,

Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare.

„Eu sunt Învierea și Viața.” (In 11, 25)

Hristos a înviat!

Iubiţi fraţi și surori în Domnul,

Prin slujbele săvârșite în bisericile noastre în perioada Postului Mare, L-am însoțit și noi pe Hristos, alături de Maica Domnului și de Apostolii Săi, la Judecată, pe Drumul Crucii, pe Golgota și apoi la punerea pietrei peste Mormântul Său. Am trăit clipe de durere văzând ce a pătimit pentru noi Fiul lui Dumnezeu. I-am văzut pe Apostoli cuprinși de frică, triști, neputând să înțeleagă cum oamenii au îndrăznit să răstignească Însăşi Iubirea.

Nu poate exista o faptă mai gravă în lume decât să condamni la moarte Iubirea. Oamenii nu știau însă că Iubirea nu moare niciodată. În iubirea Sa, atunci, pe Cruce, cu brațele întinse spre noi, ne-a cuprins pe toți Hristos Domnul.

Iată cum îl poate orbi păcatul pe om: în loc să pironească păcatul, el a pironit pe Cruce Iubirea. Răstignirea a fost limita cea mai de jos a căderii omului. Căderea lui Adam a fost mult mai de înțeles decât căderea omului atunci când L-a răstignit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adam a mâncat și a căzut, iar fiii lui, peste veacuri, vor bate piroane în Fiul lui Dumnezeu. Când ostașii băteau piroane în mâinile și în picioarele lui Hristos, atunci ei puneau punct vieții pământești a lui Hristos. Piroanele plângeau cu lacrimi de sânge văzând cruzimea omului, răsplata omului față de Creatorul său.

Plângeau și îngerii în Cer văzând ce face omul, care era rodul iubirii lui Dumnezeu. Nici ei nu știau taina Crucii și a Răstignirii. Vor vedea însă cum Hristos Își va lua Crucea, o va înfige în inima morții și va zdrobi apoi cu ea lanțurile care ferecau porțile iadului. Iată câtă putere i-a dat Hristos Crucii când a fost răstignit pe ea. Ne-a lăsat-o și nouă ca armă împotriva diavolului.

Drama Crucii nu are însă ca ultim act mormântul. Timpul ne duce în mormânt, însă noi îl ducem în veşnicie, căci este timpul nostru, darul vieţii noastre pământeşti.

Azi trăim şi nu doar asistăm la ultimul act din drama Crucii şi anume Învierea.

Azi au răsărit pentru noi razele veșniciei. Până azi, lumina vieții noastre apunea într-un mormânt, de azi însă lumina vieții noastre răsare de la orizontul veșniciei, spre care ne îndreptăm după ce pășim peste pragul mormântului.

Sunt oameni cărora le este frică de veșnicie și de aceea își ucid timpul, sperând să nu intre și ei în veșnicie. Timpul ni-l putem irosi în această viață, dar nu-l putem arde sau ucide. El curge în Sus, în veșnicie. Hristos i-a dat acest sens timpului. Dacă nu l-ar fi sfințit prin venirea Sa în lume să-l răscumpere pe om, timpul ar fi rămas cel mai trist orfan din univers.

Iubiții mei fii duhovnicești,

Ziua Învierii transcende timpul, ea nu începe într-o noapte și nu se sfârșește tot într-o noapte.Ea răsare din Lumina Învierii lui Hristos și nu are un apus, ci ea intră în veșnicie. Pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu să ne naștem după acest răsărit al Zilei Învierii lui Hristos.

Noi ne-am născut în veșnicia de ieri, trăim veșnicia de azi și ne îndreptăm spre veșnicia de mâine.

Cu Ziua Învierii începe era milei și a îndurării, timpul milei și îndurării și al pocăinței pentru om. Dumnezeu ne cere ca măcar o clipă din această era a milei și a îndurării Sale să ne pocăim de păcatele noastre și să-L iubim pe El și pe semenii noștri, căci esenţa vieții în veșnicie este iubirea.

În veșnicia de mâine omul nu se mai hrănește cu pâine, ci din iubire.

Iubirea este pâinea veșniciei.

Iubiților, unii dintre noi trăiesc o viață moartă, visul lor se aseamănă cu visul unei frunze galbene de toamnă. Ei cred că destinul lor este asemenea unei frunze de toamnă. Până în această zi a Învierii se ofileau și zilele omului, așa cum se ofilesc florile câmpului, însă, din această zi, chiar dacă frunzele se ofilesc toamna, omul înflorește în toamna vieții, înflorește în veșnicie. Din această zi a Învierii noi nu vom mai fi înmormântați în pământ, ci în viața cea veșnică. Mormântul nu mai este un punct al vieții, ci o virgulă după care urmează veșnicia.

De multe ori însă, iubiți frați și surori, prin faptele noastre noi înmormântăm visele și credința semenilor noștri. Să nu fim groparii viselor și ai credinței fraților noștri. Uneori noi îi ducem pe frații noștri într-un pelerinaj pe calea durerii şi a sărăciei și apoi călătorim singuri în uitare.

Hristos S-a pierdut pe Sine să ne afle pe noi în uitarea profundă în care intrasem. Uitasem de semeni, uitasem de Dumnezeu, devenisem omul uitării.

Au existat vremuri când au fost răstignite conștiințele oamenilor, s-a încercat să se pună în lanțuri conștiința și credința neamului nostru. A fost deschis chiar un târg de conștiințe, iar unii, din nefericire, și le-au vândut, evadând din iubire în trădare.

După Învierea Domnului omul a intrat în dialog cu veșnicia, în dialog cu Însuși Răscumpărătorul său, Hristos Domnul, Om și Dumnezeu. Hristos ne-a vindecat de nefericire învățându-ne o nouă gramatică a libertății și a iubirii: Evanghelia Sa.

Trăim azi, fraților, de parcă înaintea noastră n-ar fi fost nimeni, iar după noi nu va mai fi nimeni. Ne asumăm tot mai greu libertatea trăită în lumina Învierii, în lumina primei raze a veșniciei.

La început a fost sfârșitul, însă omul a căzut din sfârșit și a așteptat un nou început: Învierea şi Răscumpărarea făcută de Hristos Domnul.

Nemurirea a fost o temă principală încă din preistoria omului. Prin credință omul are curajul să pășească spre Dumnezeu.

Credința în Înviere ne dă curajul de a păși pe cărarea Luminii.

Credința în Înviere ne dă curajul de a păși spre veșnicie.

Credința în Înviere ne dă curajul de a atinge neatinsul.

Credința în Înviere ne dă curajul de a evada în veșnicie.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Azi prăznuim Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Este ziua în care mărturisim credința în Învierea lui Hristos și în învierea noastră. Este și ziua nașterii noastre în veșnicie. Avem fiecare o zi de naștere, când maicile noastre ne-au adus în această lume. Însă azi este ziua în care Hristos ne-a născut pentru veșnicie.

Rostirea cuvintelor: „Hristos a înviat!” nu este o simplă formulă de salut, ci poartă în ea o mărturisire de credință, o mărturisire a unui adevăr care a schimbat drumul omului în istorie și în veșnicie. Ferice de omul care răspunde din adâncul inimii: „Adevărat a înviat”!

Iubite frate, când ai răspuns: „Adevărat a înviat!”, mărturisești că ți-ai asumat și tu învierea ta și veșnicia ta. Învierea noastră va fi la fel pentru toți și în același timp, însă veșnicia noastră va fi după cum ne-o pregătim fiecare încă de aici, din această viață pământească. Azi, mărturisind: „Adevărat a înviat!”, ne asumăm povara sau bucuria veșniciei. Hristos spune azi despre Sine: „Eu sunt Învierea și Viața” (In. 11, 25).

Iată, azi s-a dovedit că într-adevăr El este Învierea, adică și pe noi ne va învia, iar apoi ne va da viața veșnică. Dar, înainte de a pleca din lume, Hristos ne-a lăsat o poruncă și anume pe ce cale trebuie să călătorim în această viață. El a mers pe calea Crucii, iar nouă ne spune: Voi să umblați pe calea iubirii. „Aceasta este porunca Mea: „Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (In. 15, 12).

Viața ne-a dovedit că această cale a iubirii este grea, pentru unii este mai ușor a urî decât a iubi. Izvorul iubirii este Dumnezeu, aşadar să mergem tot mai des la acest izvor să ne umplem inima de iubire și s-o împărtășim și semenilor noștri. În lume este un singur izvor din care curge adevărata iubire, restul toate sunt izvoare otrăvite.

Nu alergați la alte izvoare, căci, bând din ele, veți muri.

Azi am venit la sfânta biserică să ne împărtășim și din izvorul Luminii, căci adevărata Lumină este cea care izvorăște din Mormântul lui Hristos. Tot ce este în lume, în afară de această Lumină, sunt palide umbre la care se adăpostesc toți cei cărora le este frică să evadeze din viață în veșnicie.

Mărturisind Învierea lui Hristos și făcându-ne părtași Învierii Lui, trebuie „să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii” (Rom. 13, 12).

Iată cu ce dorește Hristos să ne îmbrăcăm azi: în Lumina Învierii Sale. Adică să păzim întreaga noastră ființă întru sfințenie, alungând gândurile rele și ducând la împlinire voia lui Dumnezeu.

Să ne deschidem inimile și să facem loc în ele și pentru cei care sunt în nevoi, să nu căutăm la fața omului, ci la chipul lui Dumnezeu care este în om.

Hristos este icoana vie care se află în inimile noastre. Să n-o întinăm, ci s-o lăsăm să strălucească, așa cum strălucesc azi toate bisericile în Lumina Învierii Sale.Mărturisirea credinței în Înviere devine lucrătoare în noi prin faptele noastre bune, căci „credința fără fapte este moartă” ( Iacov 2, 26).

Învierea Domnului dă lumină și „luminează pe tot omul” (In. 1, 9). Această lumină pătrunde în ființa noastră odată cu Botezul.

Martirii, prin viaţa lor, au ars ca nişte torţe vii şi, chiar dacă nu toţi au fost arşi, faptele lor au fost făclii de lumină în lume. Prin Înviere i se dă omului lumină și primește o nouă poruncă de la Hristos și anume să devină și el un om nou, un om lumină: „Fiți fii ai Luminii” (In. 12, 36). Prin cuvânt, prin purtare și prin faptele noastre să fim cum ne poruncește Hristos: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca oamenii să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri” (Mt. 5, 16).

Iubiți credincioși,

Hristos a petrecut de mai multe ori Paștele cu Apostolii și cu ucenicii Săi, însă numai înainte de Patima Sa a rostit la Cina cea de Taină cuvintele: „Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. (…) Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”(Mt. 26, 26-28). A lăsat atunci Apostolilor Săi, dar și nouă, Cina nemuririi, pentru că toți cei care vor gusta din această Cină vor avea și ei viață veșnică. Hristos ne spune: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci Trupul Meu este adevărată mâncare și Sângele Meu adevărată băutură.

Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu în el” (In. 6, 54- 56).

Iată, Cina nemuririi este încununată azi de Lumina Învierii. Pâinea nemuririi noastre și Lumina Învierii lui Hristos! Să ne împărtășim cu Hristos și să trăim în Lumina Învierii Lui.

Viața și Lumina sunt cele două elemente existențiale ale acestei Zile a Învierii Domnului.

Să aveți parte, iubiților, de viață în Lumina lui Hristos!

Ce ne-a lăsat Hristos după Învierea Sa?! Pâinea Vieții, Lumină și Pace. Aceste valori sunt veșnice și noi trebuie să le experiem încă din viață noastră pământească.

Prin Înviere, Hristos ne-a arătat că viața este darul lui Dumnezeu și că ea este veșnică. Viața nu poate fi arsă, căci darul lui Dumnezeu nu poate fi cuprins de nicio flacără pământească. Lumina Învierii nu poate fi stinsă de niciun curent de gândire din lume. Toți cei care se luptă cu Lumina vor cădea în întuneric. Toți cei care vor încerca să răstignească pacea vor pieri de sabie.

Viața, Lumina și Pacea, acestea sunt daruri lăsate nouă de Hristos, pe care să le păstrăm și să le cultivăm în inimile noastre și ale semenilor noștri.

Drept măritori creștini,

Anul acesta, 2018, țara întreagă sărbătorește Centenarul Marii Uniri. La 1 Decembrie 1918, prin voința tuturor românilor, s-a realizat reîntregirea țării și a neamului nostru românesc. S-a înfăptuit un stat național unitar, visul de veacuri al românilor.

Să-i cinstim acum pe marii bărbați ai neamului, făuritori de țară românească și pe feciorii români căzuți pe front. Cu sângele lor s-au trasat granițele României. Acestea sunt sfinte și nu pot fi atinse.

Dar iată că mai avem azi o Soră basarabă care nu s-a întors acasă.

Doamne, șterge lacrima de pe obrazul iubitei noastre surori Basarabia!

Doamne, deschide-i poarta să intre iar în marea familie românească! Dorul de țară este cel mai greu dor pe care îl simte românul când este departe de țară. Mi-am pus de multe ori această întrebare: De ce acest dor este așa de greu și nu se poate stinge din inima omului cât trăiește?

Răspunsul cred că ar fi aceasta: România este o țară zidită din dor.

Iubiți fii duhovnicești,

Cu flacăra credinței în Înviere, luminând în inimile noastre și mărturisită prin lumânările aprinse la miezul nopții, vă îndemn să umblați în această viață călăuziți mereu de Lumina Învierii lui Hristos.

Vă îndemn de asemenea să fiți voi înșivă făclii aprinse în sfeșnicul țării și al Bisericii noastre strămoșești.

Așa cum ne spune și Înviatul din Nazaret: „Să vadă oamenii faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri” (Mt. 5, 16).

Doamne, nu îngădui să lipsească niciodată Viața, Lumina și Pacea din Țara românilor!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!

Hristos a înviat!

Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor,

† Ioan al Banatului

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Fratele mai mic a spus: (aprilie 9th, 2018 at 20:47 )

Adevărat că a Înviat după cum se și vede limpede pe o camera de securitate:
https://en.wikipedia.org/wiki/Talpiot_Tomb

Nu numai că patina din osuar este aceeasi cu cel din care au fost preluate de biserica ortodoxa moaștele Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, dar e și singurul mormânt din Ierusalim cu motive de inviere și rugăciuni către Yahve pentru înviere. Verificati literatura de specialitate.

https://iisus-omul.ro

Se mai poate vedea și din faptul că „niciun mort nu se află în groapă”. Jandarmeria locală a avut mult de lucru cu stăvilirea înviaților care încercau dezorientați să fugă din cimitir. O pisica a scapat si sta marturie a celor de dincolo printre cei vii. Prinde cartite si dupa moarte.

E frumos ce ați spus despre îngroparea viselor. Voi le-ați îngropat pe ale mele fără motiv, doar din răutate. Și v-am iertat, dar m-ați lăsat legat și nu mai vreți să știți de mine. Să vă uite Dumnezeu Tatăl, după cum v-ați amintit și voi de mine! O sa vedeti cat este de mare si de departe de voi Dumnezeul care v-a sfintit!

Ne putem imagina cum le spune Hristos ucenicilor rostind predica Fericirilor: „Fato, luați Duh Sfânt, să vă faceți stăpâni peste frații voștri și împărătie mare, sa cadă la picioarele voastre toți cei ce nu vă ascultă pe voi, să-i legați și să-i împovărați cu păcate și nevoințe grele, pe ei și pe mamele lor, să plângă părinții lor in zadar rugându-se de mărețiile voastre și să se pogoare în mormânt fără odihnă!’. Și zicand asa a suflat Hristos peste ucenicii sai care faceau faptele sale de milostenie spre rusinea fariseilor si a saducheilor care zic ca nu este Inviere. Si de atunci faptele lor sunt asa de mari si de minunate incat prostimea asteapta sa treaca numai umbra apostolilor prin fata spitalelor, pe deasupra lor, ca sa se vindece miraculos, groparii si-au dat demisia din cimitir si toate gropile au ramas fara oseminte.

Ia, sa va rasplateasca Dumnezeu, ca nici voi nu ati inteles cine este aproapele vostru, unde este Templul lui Dumnezeu si de unde incepe Liturghia. Ati ajuns farisei accidentali.

Va rog frumos sa montati niste camere de securitate la osuarul Sfantului Iosif cel Nou de la Partos, am fost in noaptea de inviere sa ma inchin si am avut impresia ca si-a miscat degetul. Era sa fac pe mine.

Iubiti dreptmăritori creștini, la teologie învățăm că Dumnezeu-Tatăl, cel care are o relatie de paternitate cu Iisus Hristos Dumnezeu-Fiul, s-a manifestat in Vechiul Testament și a fost cel dintai care a poruncit ca pacatosii sa fie scosi afara din cetate si omorati cu pietre:

https://www.youtube.com/watch?v=FqMaVOUW3eE

https://www.youtube.com/watch?v=bDe9msExUK8

O simpla cautare dupa „lapidation” poate sa va lamureasca cine este Dumnezeu-Tatal, Tatal Domnului nostru Iisus Hristos ziceti voi.

Era si normal ca un adevarat Bodhisattva care propovaduia cuvantul lui Ioan, acela ca cine are doua haine sa dea una si celui ce nu are, si care promova strangerea de comori pentru viata urmatoare, sa fie rastignit dupa ce a dezarmat garzile de la Templu si a rasturnat mesele vanzatorilor.

Acum cand vad ca toti cei care puteati sa ma ajutati nu ati miscat un deget decat numai impotriva mea, stiu cine este Tatal vostru!

Iubiti frati si surori intru Hristos Domnul,
intelegeti ca medicamentele si tratamentele de la pensie nu au sa vi le plateasca nici popii nici guvernantii nici cei care acum va talharesc. Va trebui sa vi le platiti voi, treziti-va, cumparati in Romania la implinirea a 100 de ani de existenta un loc de vacanta, si mergeti sa lucrati in strainezia unde munca este respectata, apreciata, unde buna conduita este promovata si platita, si unde harnicia aduce roade. Mergeti si lucrati unde stresul este inlocuit cu spor si frunti descretite pentru ca sa va plateasca pensia un stat care produce si are de unde si se preocupa de cetatenii sai! Dar mai ales, ganditi la un serviciu medical decent, sau bine pus la punct, cu personal de calitate si primitor.

Romania se indreapta spre prapastie. Nu va lasati indoctrinati cu precepte budiste pervertite si rastalmacite de Bizant. Lasati jertfelnicia pe seama preotilor care o propaga, si voi sa alergati dupa harnicie, virtute si profesionalism.

Un minim abecedar de genetica ar trebui sa va dezvolte imunitate la intruparea fara de samanta cu cromozom barbatesc Y a unui spirit ceresc, sau la nasterea miraculoasa a unui barbat cu doar 23 de cromozomi in loc de 46. Cand veti gasi mormintele goale si pe morti la casele lor stand la masa de Paste, sa stiti ca a inviat cu adevarat Hristos.

Evangheliile au fost scrise de dinastia Flavienilor la mult timp dupa ce Sfantul Apostl Iacob inca mai astepta invierea fratelui sau, prin anii 60. Romanii au incercat sa transmita o religie sincretica (artificiala) care sa faca pace in zona dupa nenumarate rascoale soldate cu prabusirea Ierusalimului, fals atribuita ca fiind o profetie a lui Hristos. Rolul lui Yeshua este de fapt jucat de personajul Titus Flavius in campania sa militara de a face pace in zona: PAX ROMANA.

Puteti sa-l intrebati pe IPS Lugojanul de ce va contrazic.

Hai spor in toate! Cine lucreaza cele bune, sa adunce cele bune in continuare. Cine lucreaza cele rele, sa faca rele si mai multe.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Expoziție de reptile vii 13 - 22 mai
Expoziție de reptile vii 13 - 22 mai

Politica vezi arhiva Politica

Raoul Trifan

Raoul Trifan despre majorările de taxe pregătite de guvernanţi: Coaliția Săraciei reduce nivelul de trai al românilor

Senatorul USR de Timiş, Raoul Trifan taxează noile bâlbâieli ale coaliţiei PSD-PNL privind introducerea (sau nu) a impozitării progresive. El spune că în loc să aducă îmbunătăţiri colectărilor, să scadă TVA-ul şi accizele la carburanţi, actuala putere vrea să majoreze taxelele. Raoul Trifan afirmă că, după 7 luni cu PSD-PNL-UDMR la guvernare, economia arată dezastruos:...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Raoul Trifan despre majorările de taxe pregătite de guvernanţi: Coaliția Săraciei reduce nivelul de trai al românilor
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Pas mare spre salvare. Poli a învins Sighișoara în primul meci al barajului

Județul Brașov este locul de desfășurare a două baraje cu implicare timișoreană. Echipa de handbal dispută trei partide la Ghimbav, în timp ce formația de fotbal Poli joacă sâmbătă sub Tâmpa returul dublei manșe de menținere în eșalonul secund. Deutul a fost bun. SCM Politehnica Timișoara se impune cu scorul de 36 la 27 în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pas mare spre salvare. Poli a învins Sighișoara în primul meci al barajului
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Regiunea Vest este prima din România care are un Program Operațional Regional propriu

Regiunea Vest devine oficial prima în care va exista un Program Operațional Regional propriu. Guvernul României a avizat astăzi Programul Operațional Regional al Regiunii Vest, pentru exercițiul financiar 2021-2027, pregătit de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în premieră în calitate de Autoritate de Management. Este un moment istoric, din punct de vedere al descentralizării,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Regiunea Vest este prima din România care are un Program Operațional Regional propriu

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Sâmbătă, 21 mai, este sărbătoare mare în Calendarul Creştin-Ortodox! Sunt pomeniţii Sfinţii Constantin şi Elena. Sfântul Împărat Constantin şi mama sa Elena sunt consideraţi protectori ai credinţei creştine, slăviţi de către toţi credincioşii întocmai cu Apostolii. Constantin cel Mare s-a născut în Serbia în jurul anului 274 şi a rămas cunoscut în istorie datorită măsurilor...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Aproape două milioane de români își sărbătoresc astăzi ziua de nume. Tradiții și obiceiuri de Sf. Constantin și Elena
SCM USAMVB Timișoara încheie sezonul regular cu trei meciuri în deplasare. Dacă primul este programat în apropiere, în Valea Jiului, celelalte două vor avea loc în Nord-Estul îndepărtat. Băieții noștri vor întâlni Știința Petroșani, câștigătoarea ultimelor două ediții ale Diviziei Naționale de Rugby, într-o partidă programată sâmbătă, la ora 14,00. Timișoara și Petroșani au câte...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La Petroșani, primul dintre cele trei meciuri consecutive în deplasare pentru rugbiștii Timișoarei
De ziua copiilor, pe 1 iunie 2022, TAROM organizează zboruri speciale de aproximativ 45 de minute dedicate celor mici, cu decolare din București și din Timișoara, în cadrul celei de-a doua ediție a evenimentului „Avion cu motor, ia-mă și pe mine-n zbor!”. Mai precis, avioanele vor pleca de pe aeroport, vor face o scurta tura...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cadou pentru cei mici de ziua copiilor. Compania națională aeriană oferă zboruri speciale pentru aceștia
Senatorul USR de Timiş, Raoul Trifan taxează noile bâlbâieli ale coaliţiei PSD-PNL privind introducerea (sau nu) a impozitării progresive. El spune că în loc să aducă îmbunătăţiri colectărilor, să scadă TVA-ul şi accizele la carburanţi, actuala putere vrea să majoreze taxelele. Raoul Trifan afirmă că, după 7 luni cu PSD-PNL-UDMR la guvernare, economia arată dezastruos:...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Raoul Trifan despre majorările de taxe pregătite de guvernanţi: Coaliția Săraciei reduce nivelul de trai al românilor
Proiectul viitoarei parcări multietajate de la Spitalul de Copii, prima de acest gen realizată de sectoru public la Timișoara, are acum desemnat proiectant pentru studiul de fezabilitate. În urma licitației, contractul a fost atribuit unui grup de firme condus de o societate din București. Contractul a fost atribuit celor de la Studio Art Construct (lider...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un grup condus de o firmă din București va face Studiul de Fezabilitate pentru viitoarea parcare de la Spitalul de Copii/Foto
Veteranul Marius Sadoveac (37 de ani) este golgheterul ediției 2021/2022 a Ligii Zimbrilor. Interul dreapta al Politehnicii Timișoara a înscris 168 de goluri în numai 19 partide disputate și s-a clasat primul în topul marcatorilor primului eșalon masculin, cu o medie de aproape 9 goluri pe joc. Podiumul este completat de doi moldoveni, Gabriel Bujor...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nu contează vârsta, Marius Sadoveac e ca vinul! Golgheter în Liga Zimbrilor la 37 de ani
Proiectul de modificare a regulamentului de funcționare al Timpark, prin intermediul cărora mașinile de firmă ale locatarilor sau cea de a doua mașină a familiei poate primi abonament de tip rezident intră în sfârșit la votul consilierilor locali. Exact abonamentele de tip Rezident au creat și cele mai mari probleme. Odată pornit programul de acordare...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se votează modificarea regulamentului Timpark. Mașinile de firmă și cea a soției devin „Rezident”
Top